Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

RESOLUTE FORTE

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 150 g / L. Fluazifop-P-Butyl
Formülasyon Şekli: Emilsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: A,1
Etki Şekli: Sistemik EtKilidir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI   

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ                           

SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

PAMUK

 

 

 

Kanyaş

(Sorghum halepense)

 

 

100 ml/da

Kanyaşlar 15-25 cm boyda iken,

1 ay sonra yeniden çıkışlar olduğunda ikinci bir uygulama yapılabilir.

56  gün

SOĞAN

 

 

 

 

 

Kısır yabani yulaf                                 

(Avena sterilis)                       

Darıcan                                                

(Echinochloa crus-galli)           

Kanyaş                                                

(Sorghum halepense)

 

50 ml/da

Kısır yabani yulafın kardeşlenme döneminde

 

100 ml/da

Soğanın 2 yapraklı döneminde

28 gün

*BAĞ

 

 

 

Kanyaş

(Sorghum halepense)              

 

Köpekdişi ayrığı                          

(Cynodon dactylon)                 

100 ml/da

Kanyaşlar 6-10 cm yapraklı veya

15-30 cm boyda iken

150 ml/da

Köpekdişi ayrığı çiçeklenme öncesi devrede iken

 

28 gün

MERCİMEK

 

 

 

Yabani yulaf

(Avena fatua)

Kısır yabani yulaf

(Avena sterilis)

Kendi gelen arpa

(Hordeum vulgare)

Kendi gelen buğday

(Triticum aestivum)

50 ml/da

Bitkiler 2-6 yapraklı çiçeklenme öncesi, yabancı otlar ise 3-5 yapraklı iken

56 gün

ŞEKER

PANCARI

Kanyaş                                                

(Sorghum halepense)             

 

 

Kısır yabani yulaf                                         

(Avena sterilis)

100 ml/da

Kanyaş 15-30 cm boyda iken,

 

50 ml/da

Kısır yabani yulafın kardeşlenme döneminde

56 gün

DOMATES

Darıcan                                   

(Echinochloa crus-galli)

75 ml/da

Darıcanlar 10 -12 cm boyda iken

28 gün

PATATES

 

 

Kanyaş                                    

(Sorghum halepense)

 

Darıcan                                   

(Echinochloa crus-galli)           

 

100 ml/da

Kanyaşlar 15-20 cm boyda iken,

 

100 ml/da

Darıcanlar 8-10 cm boyda iken

28 gün

 

 

KANOLA

Kendi gelen buğday

(Triticum aestivum)

 

 

İtalyan çimi

(Lolium multiflorum)

50 ml/da

Kendi gelen buğday 2-4 yapraklı,

3-5 cm boyda iken

 

100 ml/da

İtalyan çimi 2-4 yapraklı,

3-5 cm boyda iken

28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bştkş koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlamada iyi bir kaplama için uygun basınç ve küçük damlacıklar gereklidir. Bunun için ilaçlama uygun basınçta (3 atmosfer) yapılmalıdır. İlaçlama için yelpaze memeler en uygun olanıdır.

RESOLUTE FORTE, ilaçlamadan bir saat sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: RESOLUTE FORTE, tavsiye edilen dozlarda Lambda Cyhalothrin, Chlorthalonil ve Pirimicarb terkipli ilaçlarla karışabilir. Büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir. Bazı kültür bitkileri için yapılan özel tavsiyeler dışında geniş yapraklı yabancı otlara etkili diğer herbisitler ile karıştırılarak kullanılmasından kaçınılmalıdır. Bu tip ilaçlar RESOLUTE FORTE uygulamasından 7 gün sonra yapılmalıdır.       

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 40 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor