Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

MASRİK 2F

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 240 g/L Tau-fluvalinate
Formülasyon Şekli: Emülsiyon,Suda Yağ(EW)
Kimyasal Grubu: 3 A

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı

Uygulama

Dozu ve Dönemi

Son Uygulama

 İle Hasat Arasındaki Süre

Elma Elma İç kurdu Cydia pomonella 30 ml/100 L.su

14 gün

Elma Yeşil Yaprak Biti Aphis pomi 10 ml/100 L.su
Şeftali Şeftali Yaprak Biti Myzus persicae 10 ml/100 L.su 14 gün
Antep Fıstığı Antepfıstığı Psillası Agonoscena targienii 20 ml/100 L.su 14 gün
Kiraz Elma Yaprakbükeni Archips rosana 30 ml/100 L.su 14 gün
Pamuk Pamuk Yaprakpireleri

Empoasca decipiens

Asymmetrasca decedens

20 ml/da 14 gün

Domates

(Tarla-Sera)

Şeftali yaprak biti Myzus persicae 20 ml/da 3 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

MASRİK 2 F kontak ve mide etkilidir. Bitkilerin her tarafının özellikle yaprak altı yüzeylerinin iyice ıslatılması gerekmektedir. Meyve ağaçlarında yüksek basınçlı pülverizatör ve bol su ile yapılacak iyi bir uygulama bitki koruma ürününün etkisini arttıracaktır. Diğer bitkilerde ise en iyi neticeler basınçlı pülverizatör veya atomizör kullanılarak bitkinin her tarafı ıslatılmak sureti ile elde edilir. Bunun için de ince meme kullanılmalıdır.

Elma içkurduna karşı elma içkurduna yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkış süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden öldürmektir.

Elma yeşil yaprakbitine karşı vejetasyon süresince 15 bulaşık sürgün görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide şeftali yaprakbitine karşı çiçek tomurcuklarının belirmesinden, populasyonun 3/4’ ü kanatlı forma dönüşünceye değin 50 ağaçta 7 bulaşık dala rastlanıldığında uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Kirazda elma yaprakbükenine karşı Kış mevsiminde yapılan kontrollerde ağaç başına 7 adet yumurta paketi saptanan bahçelerde, erken ilkbaharda ise yaprak ve henüz açılmamış çiçek buketlerinde larva ile bulaşma oranı % 5’ i geçince uygulama yapılır.

Pamuk yaprakpirelerine karşı rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1’er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortamla 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Domates (Tarla-Sera) şeftali yaprakbitine karşı alana köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir koparılan 20-40 yaprak başına ortalama 10-20 adet zararlı görüldüğünde uygulama yapılır. Bununla birlikte parazitoit ve predatörler gözlenerek, uygulamalara karar vermeden önce faydalıların etkinliği dikkate alınmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK:

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım  testi yapılması önerilir.

 

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor