Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

GRANLAND PLUS

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 37.5 Tribenuron methyl + % 37.5 Thifensulfuron methyl
Formülasyon Şekli: Kuru akışkan (DF)
Kimyasal Grubu: B,2;B,2

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Uygulama Dozu Ve Dönemi

 

 

Buğday

 

Yabani hardal  (Sinapis arvensis)

Kuş otu  (Stellaria media)

Yabani fiğ  (Vicia grandiflora)

Dil kanatan  (Galium aparine)

Boynuzlu yoğurtotu(Galium tricornutum)

Köygöçüren (Circium arvense)

Gelincik  (Papaver rhoeas)

Kokarot  (Bifora radians)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

 

2 g/da

Yabancı otların erken gelişme döneminde, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan

 

Baldıran  (Conium maculatum)

Adi yavşan otu  (Veronica hederifolia)

Gökbaş  (Centaurea cyanus)

Hakiki şahtere  (Fumaria officinalis)

Hakiki papatya  (Matricaria chamomilla)

Meryem dikeni (Silybum marianum)

Çobançantası (Capsella bursa-pastoris)

Tarla köpek papatyası (Anthemis arvensis)

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientalis)

2,5 g/da

Yabancı otların erken gelişme döneminde, yabancı otlar en az 2 yapraklı devrede iken ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan

 

UYGULAMA ZAMANI: GRANLAND PLUS ilacının uygulanması için en uygun zaman yabancı otların dönemine göre belirlenebilir. Yabancı otların erken gelişme dönemlerinde, yani yabancı otlar en az iki yapraklı devrede iken, ancak 15 cm yükseklik veya çapa ulaşmadan ve yabancı otların üstü hububat tarafından kapatılmadan yapılacak uygulamalarla en iyi neticeyi almak mümkündür. GRANLAND PLUS 'ın topraktan etkisi çok kısıtlı olduğu için uygulama anında yabancı otların çıkış yapmış olması gereklidir, ilaçlamadan sonra çıkacak yabancı otlara karşı etkili değildir

 

ÜRÜN MUNAVEBESİ: Buğdayda GRANLAND  PLUS kullanımından sonra bir sonraki sezon normal ekim münavebesine giren her kültür bitkisi ekilebilir.

NOT: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden GRANLAND PLUS’ı anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

GRANLAND PLUS 'ı bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız

FİTOTOKSİTE: GRANLAND PLUS tavsiyeye uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Genel olarak bütün dozlarda yayıcı yapıştırıcı kullanılabilir. Bu GRANLAND PLUS’ın bazı yabancı otlar üzerindeki etkisini arttırabileceği gibi etkinin daha çabuk ortaya çıkmasına da neden olacaktır. GRANLAND PLUS, 2,4-D Ester, 2,4-D amin terkipli, EAGLE SÜPER ve İLLOTOX 28 EC isimli ilaçlarla tank karışımı halinde kullanılabilir. GRANLAND PLUS ayrıca hububatta ruhsatlı her türlü insektisit veya fungisitlerle tank karışımı halinde veya peşpeşe kullanılabilir. Ancak bazı şartlarda (kuraklık, hububat 2-4 yapraklı dönemde) organik fosforlu insektisitlerle (örneğin Parathion) yapılacak tank karışımı veya peşpeşe tatbikatlar hububatta geçici sararmalar veya aşırı durumlarda zarar meydana getirebilir. Bu nedenle, geniş alanlarda kullanmadan bu tür tatbikatların küçük alanlarda denenmesi ve bir insektisit kullanılması gerekiyorsa, mümkünse organik fosforlular grubunun dışında (örneğin sentetik piretroidler grubundan bir insektisit kullanılması tavsiye edilir. Tank karışımları hazırlanırken öncelikle GRANLAND PLUS suda çözünmeli, daha sonra diğerleri ona ilave edilmelidir.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor