Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

BACARA 40 WP

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 40 iminoctadine tris(albesilate)
Formülasyon Şekli: Islanabilir Toz (WP)
Kimyasal Grubu: M7,M
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Karaleke

(Venturia inaequalis)

75 gr/ 100 L. su

 

14 gün

Bağ

Külleme

(Uncinula necator)

75 gr/ 100 L. su

 

56 gün

Domates

Kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

45 gr/ 100 L. su

 

1 gün

Turunçgil

Kahverengi leke hastalığı

(Alternaria alternata f. sp. citri)

75 gr/ 100 L. su

 

7 gün

Kayısı

Monilya

(Monilia laxa)

50 gr/ 100 L. su

 

28 gün

Kabakgiller (Hıyar)

Külleme

(Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea)

45 gr/ 100 L. su

 

7gün

 Karpuz

Külleme

(Alernaria cucumerina)

75 gr/ 100 L. su

 

7 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Gerekli ilaç miktarı önce bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. İlaçlama aleti yarısına kadar su ile doldurularak içine bu karışım dökülür ve kalan su miktarı ilave edilerek karıştırılır.

UYGULAMA ZAMANI: Kontakt etkili bir fungisit olduğu için ilk hastalık belirtileri görülünce ilaçlamaya başlanması ve iyi bir kaplama ilaçlama yapılması tavsiye edilir. Hastalık gelişme durumuna göre ilaçlamalara 10 gün süre ara ile devam edilmelidir.

Elmada karaleke: 1. ilaçlama çiçek gözleri kabardığı zaman (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. ilaçlama pembe çiçek tomurcuğu döneminde, 3. ilaçlama çiçek taç yapraklarının % 70-80’i dökülünce yapılır. Hastalık durumuna göre 10 gün aralıklarla ilaçlamalara devam edilmelidir.

Kabakgillerde (Hıyar)’da külleme: Hastalık belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanmalıdır.

Turunçgillerde Kahverengi leke hastalığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğü zaman, sürgünlerin boyu 5–10 cm iken ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalık gelişme durumuna göre ilaçlamalar 10–14 gün aralıklarla tekrarlanır.

Kayısıda monilya: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (çiçeklerin % 5-10’u açtığında), ikinci ilaçlama; tam çiçeklenmede (çiçeklerin % 90-100’ü açtığında) yapılmalıdır.

Bağda külleme: Birinci ilaçlama henüz sürgünler 25–30 cm uzunlukta olunca, ikinci ilaçlama; çiçek taç yaprakları döküldüğünde (korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönem) üçüncü ve diğer ilaçlamalar hastalığın gelişme durumuna göre 10 gün aralıklarla yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde ilaçlamalara son verilir.

Domateste kurşuni küf: Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken ilaçlamalara başlanır. Hastalık gelişme durumuna göre ilaçlamalara 10 gün ara ile devam edilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Kuvvetli alkali özellikte olanlar hariç bütün insektisitler ve fungisitlerle karışabilir.

 

 


 

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor