İnsan Kaynakları

Samimiyet,

Huzur,
Başarı,

Uzmanlık...

Başvuru ve işe Alım Süreci 
Safa Tarım A. Ş. de işe alım, analitik düşünen kurum kültürüne uygun, sürekli gelişime açık, dinamik, etik değerlere önem veren, vizyonu kurum hedefleriyle örtüşen, araştırmayı seven, sonuç odaklı, adayların seçilmesiyle yapılır. İşe alım sürecinde başvurular internet aracılığı ile toplanır. İK tarafından yapılan CV değerlendirmesinde uygun görülen adaylar belirlenir ve aday görüşmeye davet edilir. Kadro pozisyonuna göre kişiye işe uygunluk, genel yetenek ve yeterlilik test veya mülakatlar uygulanır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü koordinasyonunda komisyon tarafından yapılan yetkinlik tabanlı mülakatlarda başarılı olan aday için süreç, İK teklifi ve giriş işlemlerinin tamamlanması ile sona erer. 
• Safa Tarım A. Ş. de alım, işe göre yapılır. 
• Kişiler, en iyi yapabilecekleri işlere, en çok gelişebilecekleri pozisyonlara yönlendirir, sorumluluklar verilir. 

Açık Pozisyonlar 
Safa Tarım A. Ş. internet sitesinde daha önce oluşturduğunuz CV'niz bulunuyorsa veya sitemizde kayıtlı CV'niz yoksa kullanıcı adı ve şifre alarak CV oluşturabilir "Açık Pozisyonları" seçip iş olanaklarına ulaşabilirsiniz. Açık Pozisyonlar sayfasında ilan detaylarını tıkladığınızda pozisyon ile ilgili detaylar görülecektir. Başvur butonuna tıkladığınızda başvurunuz gerçekleşmiş olacaktır. Bu sitede yayınlanan açık pozisyonların tamamına www.kariyer.net adresinde de ulaşabilirsiniz. Bu site kanalıyla yapılan bütün başvurular sadece Safa Tarım A. Ş. tarafından görülmekte ve değerlendirilmektedir. 

Performans 
Safa Tarım A. Ş. de yılda bir kez performans değerlendirmesi yapılır. Performans Yönetimi, çalışanların performanslarını olumlu yönde desteklemeye dayanır. Sistemimiz, kaliteden ödün vermeden hatasız çalışan yüksek performanslı personelimizi ödüllendirmeyi, gelişmesi gereken yönlerini anlamayı ve onları eğitim ve gelişim sistemleriyle desteklememizi sağlamaktadır. Performans değerlendirmesinde sadece iş hedefleri değil kişinin Safa Tarım A. Ş. değerlerine bağlılığı da değerlendirilmektedir. Amacımız; yüksek motivasyona sahip, sonuç odaklı ve üstün performans sergileyebilen kurum kültürünü özümsemiş, değerlerimize önem veren, dünyayla rekabet edebilecek kişilerden oluşan güçlü bir kadro oluşturmak ve devam ettirmektir. 

Kariyer Planları 
Kariyer Planlama Sistemiyle geleceğin yöneticilerinin şirket bünyesinden yetiştirmesi hedeflenmektedir. Kariyer planlarımızla sadece terfi etmesi muhtemel çalışanların değil, tüm çalışanların kariyer gelişimleri değerlendirilmektedir. Sistem, çalışanların yüksek performansının sürekliliğini sağlamakta, kişinin geliştirilmesi için yapılması gereken planların ortaya çıkartılmasını sağlamaktadır. "Kariyer Planlama Sistemi", "Performans Yönetim Sistemi" ve "Eğitim Sistemi" ile birlikte yürütülmektedir. 

Eğitim/Sürekli Gelişim 
Safa Tarım A. Ş. de eğitim yönetimi "Eğitim İhtiyaç Analizi" kapsamında yürütülür. Eğitimler çalışanların teknik bilgi ve yetkinliklerini artırmaya yönelik gerçekleştirilir. Eğitimlerde sadece var olan pozisyondaki performansın geliştirilmesi değil, aynı zamanda kişinin kariyer yolunda atanması muhtemel pozisyonlara hazırlanması hedeflenir. Eğitimler, yıllık olarak Şirket genelinde tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda planlanmakta, gerek mevcut çalışanların uzmanlıkları ile gerekse seçkin danışmanlarla işbirliği içerisinde tasarlanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları şirket içi ya da şirket dışı kaynaklardan karşılanabilmektedir. 

İletişim 
“Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz” felsefesine inanan Safa Tarım A. Ş. de bilgiye ve iletişime büyük önem verilmektedir. Bilginin paylaşılması, sağlıklı iletişimin kurulması ve mesleki gelişim sağlanması için eğitim programları düzenlenmekte, anketlerler yapılmakta, çalışmalarımızın şirketteki gelişmeleri yakından takip edebilmeleri amacıyla bilgilendirme toplantıları organize edilmektedir.

Yükleniyor