Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TATAMİ WG 75

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 50 Tebuconazole + % 25 Trifloxystrobin
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilen Granül (WG)
Kimyasal Grubu: G1,3;C3,11

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki adı          

Zararlı organizma adı                       

Uygulama dozu

 

Son uygulama ile hasat arasındaki süre

Çeltik

Çeltik yanıklığı                       

(Pyricularia oryzae)

20 g/da

35 gün

Armut

Karaleke

(Venturia pirina)

20 g/100 L su

14 gün

Nohut

Antraknoz

(Ascochyta rabiei)

25 g/da

14 gün

Soğan-Sarımsak

Soğan pası

(Puccinia porri)

30 g/da

21 gün

Şeker Pancarı

Yaprak leke hastalığı (Cercospora beticola)

25 ml/da

-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ

Çeltik Yanıklığı

Yeşil aksam uygulamasında, hastalık belirtileri görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişimine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci ve üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Armut karalekesi

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5  gün önce),

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Nohut antraknoz:

Uygulamaya günlük ortalama sıcaklığın 10° C olduğu ve orantılı nemin en az %80 olması durumunda başlanması gerekse de, pratik olarak yörede hastalığın ilk belirtilerinin görülmesi ile başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir. Uygulamanın yapıldığı gün şiddetli yağış olmuşsa uygulama tekrarlanmalıdır.

Soğan-Sarımsak  pas hastalığı: 

Uygulama yeşil aksam uygulaması şeklinde yapılır. Yapraklarda pas püstülleri görülür görülmez uygulamaya başlanmalı ve hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilmelidir.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5'inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20  gün aralıklarla devam edilmelidir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Çeltikte çeltik yanıklığına karşı kullanıldığı dönemde herhangi bir bitki koruma ürünü ile karışıma gerek yoktur. Diğer bitki koruma ürünleriyle karıştırılmadan önce  ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden önce kullanılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 200 gr*20 Adet
  • 1 Kg*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor