Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

KRAL 250 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 250 g / L Cypermethrin
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 3A
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

                            

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Elma İç Kurdu

(Cydia pomonella)

20 ml./100 L su Larva (Yumurta açılışını takiben 20 gün ara ile 5 ilaçlama)

7 gün

Armut

Armut Psillidi

(Cacopsylla pyri)

20 ml/100 L su Nimf-Ergin (Taç yapraklar döküldükten sonra 2. ve 3. nimf döneminde ilaçlama yapılır.)

7 gün

Kiraz

Ağaç Kızıl Kurdu (Coccus coccus)

 

Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi)

 

80 ml/100 L su

Genç larva

30 ml/100 L su, Ergin

7 gün

Mercimek, Nohut

 

Yeşil Kurt  (Heliothis viriplace)

30 ml/da Larva

7 gün

Mercimek

 

Baklagil Tohum Böceği (Bruchus spp.)

 

 

40 ml/da, larva

7 gün

Ayçiçeği

Yeşil Kurt (Heliothis armigera)

 

40 ml/100 L su, Larva

7 gün

Şeker Pancarı

Pancar Piresi ( Cheatocnema tibialis.)

Kalkan Böceği ( Cassida sp.)

Yaprak kurdu (Spodoptera exiqua)

Yaprak Böceği (Piesma maculata)

Bozkurt (Agrotis spp.)

25 ml/da

30ml/da

30ml/da

30ml/da

30ml/da

7 gün

Hububat

 

Süne (Eurygaster sp.)

 

20 ml/da 1-3. dönem

30 ml/da 4-5. dönem

Nimf  ve yeni  nesil Ergin

7 gün

Genel Zararlılar

 

Çekirgeler  (Locusts )

 

40 ml/da

7 gün

Mısır

Mısır koçan kurdu

(Sesamia spp.)

30 ml/da

(larva)

15 gün ara ile 3 ilaçlama yapılır.

(Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır.)

7 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

*Bağ

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 L su

(larva)

(Kelebek faaliyetleri başladığında veya larva zararı görüldüğünde ilk uygulama yapılır.)

7 gün
Süs Bitkileri

Nergis soğan sinekleri

(Eumerus narcissi,

Merodon eques)

80 ml/ 100 L su

(Tarla döneminde)

7gün
A.Fıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

25 ml/100 L su (Yaprakların %20’si bulaşık olduğunda ilk ilaçlama yapılır) 7 gün
Domates

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml/da

(larva-ergin)

7 gün

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 ml/da

(larva)

Patlıcan

Tütün beyazsineği

(Bemisia tabaci)

30 ml/da

(larva-ergin)

7 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Elma içkurduna karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Armut psillidine karşı kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp ikinci ve üçüncü dönem nifmlerin görülmeye başlandığı, sürgünlerin %15 ten fazlasında bulaşma görülmeye başlandığı, tatlımsı madde akıntısı başlamadığı ve doğal düşmanların fazla bulunmadığı zamanda bir uygulama yeterli olabilir.

Kiraz sineğine karşı kaplama ilaçlamada tüm ağacın ve meyvelerin, büyük ağaçların özelllikle tepe dallarının ilaçlamasına dikkat edilmelidir.

Kirazda Ağaç kızılkurduna karşı bulaşık bahçelerde eşeysel tuzaklar asılarak, ergin çıkışları izlenir. Ergin çıkışı sonunda veya ağaç gövde kabuklarının hemen altında koloni halinde bulunan genç larvalar görüldüğü ağustos ortası ve eylül başı ilaçlamalara başlanır. İlacın etki süresine göre ikinci ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Hububatda süneye karşı süne tarlalarda yapılan sayımlar ve değerlendirmelere göre kimyasal mücadeleye karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 3 uygulama daha yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvasit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karara verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Ayçiçeğinde yeşilkurta karşı 100 bitkiden 5' inde yumurta, birinci dönem larva veya ilk zarar belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır.

Domateste, Nohut ve Mercimekte yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5 'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Domates ve Patlıcanda tütün beyazsineğine karşı bulaşık olduğu saptanan tarlaya köşegenler yönünden girilir. Büyük yapraklı bitkilerde her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva+pupa olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte baklagil tohum böceklerine karşı bulaşık olduğu bilinen sahalarda çeşidin gelişmesi ve ekim zamanı göz önünde bulundurularak alt kapsüller kuru oluma girer girmez 10-14 gün ara ile 2-3 uygulama yapılarak tarla dönemindeki bulaşmalar önlenir.

Süs bitkilerinde nergis soğan sineklerine karşı bitki boyu 10 cm olduğunda tarlayı temsil edecek şekilde her dekar için yaklaşık 1000 soğan kontrol edilmeli ve bulaşma oranı %5 ise mücadale yapılmalıdır. Ergin çıkışları başladığında her iki zararlı i.in ilk çıkıştan 10 gün sonra ilk uygulama yapılmalıdır.

Çekirgelere karşı rezervasyon (Garsiyar) alanlarında zararlı çekirge nimflerinin görülmeye başlamasından ve yapılan sürveylerle, uygun yoğunluğun saptanmasından sonra derhal kimyasal mücadeleye geçilir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

KRAL 250 EC, kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri dışında insektisit, fungisit ve akarisitlerle karışabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışımı denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml*50 Adet
  • 250 ml*40 Adet
  • 500 ml*20 Adet
  • 1 L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor