Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA GUARD

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 220 g/L Dicamba + 50 g/L Nicosulfuron
Formülasyon Şekli: Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)
Kimyasal Grubu: O:4;B:2

Bitki adı

Yabancı Organizma Adı

Kullanma dozu ve dönemi

 

 

 

 

Mısır

Sirken (Chenopodium album)

Salkım otu (Poa annua)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Kırmızı ayaklı karabuğday (Polygonum persicaria)

Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Kirpi darı  (Setaria viridis)

Köygöçüren (Cirsium arvense)

 

 

 

80 ml/ da

Çıkış Sonrası

İlacın özellikleri: Safa Guard, mısır tarlalarındaki tek yıllık dar ve geniş yapraklı yabancı otları başarıyla kontrol eden, yeni geliştirilmiş “dicamba ve nicosulfuron” etkili maddelerini oil dispersion formülasyonda ihtiva eden seçici bir yabancı ot ilacıdır. Dicamba, yabancı otların aktif olarak büyüyen kısımları ile alınarak tüm bitkide büyüme noktalarına taşınır ve embriyonik hücrelerde birikir. Nicosulfuron ise sulfonilürea gurubundan bir aktif madde olup bitkide acetolactate sentezini (ALS) durdurarak yabancı otları kontrol eder. Yabancı otların aktif büyüme devrelerinde çıkış sonrası (Post-em) olarak uygulanan Safa Guard, esas itibariyle yeşil aksamdan (yaprak, gövde) alınır, bitkilerin iletim dokularında (hem ksilem hem de floemde) süratle taşınır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tarla ilaçlamalarında kullanılan bilinen klasik sabit basınçlı ilaçlama aletleri ile 2-3 atmosfer basınçla atılmalıdır.

İlacın uygulamaya hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KULLANIM ŞEKLİ :

En uygun kullanma dönemi mısırın 4-8 yapraklı olduğu, yabancı otların 2-6 yapraklı olduğu dönemdir. Çıkış sonrası uygulamalarda, mısır bitkisinde zayıf kütiküla oluşumu, zayıf toprak yapısı, uygulamadan sonra soğuk ve nemli, son derece kurak hava koşulları gece gündüz arasındaki aşırı sıcaklık farklılıkları gibi nedenlerden dolayı oluşan stress koşulları altında mısır yapraklarında arazlara sebep olabilir

DİKKAT:

- Uygulama sırasında ilacın rüzgar ile çevredeki geniş yapraklı kültür bitkilerinin (şeker pancarı, bakla, sebze, bağ ve meyve alanlarına) taşınması engellenmelidir. Bu riskin en aza indirilmesi için yabancıot ilacı kullanılması uygun (anti drift) memelerin kullanılması tavsiye edilir. ( Mısıra 1 metre yakın ürünler için %90, 5 metreye kadar %50 anti drift meme kullanımı tavsiye edilir. 10 metreden sonra sürüklenme olmayacak rüzgarsız hava koşullarda ilaçlama tavsiye edilir)

- Safa Guard, sadece (yemeklik) danelik mısır ve silajlık mısır çeşitlerinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir yabancı ot ilacıdır. Tohumluk olarak üretilen mısırlarda, tatlı mısır ve patlamalık (popcorn) mısır çeşitlerinde kullanılması tavsiye edilmez. Organik fosforlu bir toprak ilacının kullanıldığı durumlarda uygulanmamalıdır. Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır.Diğer sulfonylurea’ li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalı ve bu grup bileşiklerle ardışık uygulamalardan kaçınılmalıdır. Yeni ilaçlanmış alanlara otlatma için hayvan sokulmamalı, bu alanlardan ot alınmamalıdır. Mısır 8 yapraklı dönemine kadar tavsiye edilir sonrasında kullanımı tavsiye edilmez Mısır bitkisi çeşitli etmenlerce stress koşullarında iken Safa Guardlı kullanımı kesinlikle tavsiye edilmez.

Münavebe ve tekrar ekim : Herhangi bir nedenle mısır çıkışı olmaz ise ardından tekrar mısır ekilebilir. Bu durumda çıkıştan sonra mısır bitkisinde çok az da olsa bazı geçici etkiler görülebilir. Bu nedenle ekim öncesi bir toprak sürümü tavsiye edilmelidir. Münavebe bitkisi olarak toprak işlemesinden sonra kışlık buğday ve arpa ekilebilir. Şeker pancarı ve ayçiçeği gibi hassas bitkilerde bekleme süresine ve toprağın yağmur almasına özen gösterilmelidir.

DİKKAT: Şekerpancarı ve ayçiçeği sonraki ilkbahar ekimler yapılması durumunda derin toprak işleme gerekir. Bezelye ve bakla ekimi Safa Guard uygulamasından 18 ay sonra ve toprak işlemesinden sonra yapılabilir. Mısır ekimini takiben münavebe bitkisi olarak şekerpancarı ve sebzeler ekilemez. Yabancı otlar ve mısır yaprağı nemli iken ilaçlama yapılmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Uygun olmayan hava koşullarında, çıkış sonrası olarak kullanılacak diğer ilaçlarla tank karışımı yapmaktan kaçınılmalıdır. Safa Guard, ALS grubu Nicosulfuron içerdiği için kullanımdan 7 gün önce ve sonrasında Organik Fosforlu ve Carbamates grubuna ait insektisit kullanılamaz Yaprak gübreleri ve sıvı gübrelerle karıştırılmamalıdır.Diğer sulfonylurea’ li bileşiklerle tank karışımı şeklinde kullanılmamalıdır. Safa Guard hazır formulasyonunda adjuvantı bulunmakta ve tank karışımı olarak başka adjuvant karışımı kesinlikle tavsiye edilmez.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor