Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

BRONER

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 225 g/L saf Bromoxynil (Bromoxynil octanoate olarak)
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: C3,6
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi
Tahıl (Buğday,Arpa)    
 
Sarı Ot (Boreova orientalis) 150 ml/dekar

 
Ekinin 2 yapraklı döneminden sapa kalkma dönemine kadar kullanılabilir.
 
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Gökbaş (Centaurea cyanus)
Peygamber Çiçeği (C. Depressa)
Pıtrak ( Turgenia latifolia)
Gönül Hardalı (Myagrum perfoliatum)
Ballıbaba (Lamium spp)
Cam Çiçeği (Geranium tuberosum)
Yoğurt Otu ( Galium tricornotum)
Akçaçiçeği (Thilapsi arvense)
Kan Damlası (Adonis flamea)
Mısır
 
Kaz Ayağı (Chenopodium album) 150 ml/dekar
 
Mısırın 2 - 4 yapraklı olduğu dönemde
 
Horoz İbiği (Amaranthus retroflexus)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis)
Köygöçüren (Cirsium arvense )
Eşek Marulu (Soncus arvense)
B.Domuz Pıtrağı (Xantium stromonium)

HASAT ARALIĞI : Broner toprakta 10 gün içerisinde parçalanır, kalıntı bırakmaz. aha sonra yapılan ekilişlere zarar vermez.

KULLANMA ŞEKLİ : Yabancı ot mücadelesinde  ot rekabeti ne kadar erken kırılırsa o derece çok verim alınır. Ayrıca fide dönemindeki otların kontrolü daha başarılıdır. O nedenle BRONER ’in  ekinin 3-5 yapraklı , mısırın 2 - 4 yapraklı döneminde kullanılmasıyla azami fayda sağlar.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLAMA ŞEKLİ: Önce tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır, sonra kısmen su dolu  ilaçlama aletinin  deposuna karıştırılarak konulur ve depoya kalan gerekli su miktarı  ilave  edilerek tamamlanır. Doldurma ve ilaçlama sırasında ilaçlama aletinin karıştırma aparatı çalıştırılmalıdır.

BRONER kontakt etkili bir herbisittir.Bu nedenle , ilaçlama sırasında otların iyice ıslanabilmesi için  yerden ilaçlamalarda 20 l./ da. , uçakla  ilaçlamalarda  en az 5 lt/da., su kullanılmalıdır.Uçakla ilaçlamada alçak uçuş yapılarak iyi bir kaplama sağlanmalıdır.

İlaçlama sırasında rüzgar hızı 15 km/saat’in altında ve sıcaklık 5°C’nin üstünde olmalıdır. Çiğ düşmüş ise otların aşırı ıslaklığının gitmesi beklenmelidir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : BRONER  yağ, yayıcı-yapıştırıcı gibi maddelerle karışmaz. Mevcut yulaf herbisitleriyle karıştırarak kullanılabilir. 2,4-D veya MCPA  etkili maddeli herbisitlerin tavsiye dozlarının 1/3’ü  BRONER ’in tavsiye edilen dozu ile karıştırılarak kullanıldığında etki alanı genişler. O takdirde önce diğer ilaç tankta su ile karıştırılmalı, daha sonra BRONER ilave edilmelidir. Karışım yapma durumunda diğer ilaçlar için önerilen dönemler ilaçlama zamanı olarak esas alınmalıdır.

 

 

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor