Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TAMADA 75 DF

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 75 Chlorsulfuron
Formülasyon Şekli: Kuru Akışkan (DF)
Kimyasal Grubu: B,2

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

 

Dozu ve Dönemi

ÇIKIŞ ÖNCESİ TATBİKATLARLA KONTROL EDİLENLER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buğday

Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa)

1 g/da

(Çıkış öncesi)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Dikenbaş çimi (Echinaria capitata)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Zühre tarağı (Scandix pecten veneris)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Kokar ot (Bifora radians)

Kuduz otu (Allysum campestre)

Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)

Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Sarı ot (Boreava orientalis)

Tıbbi taşkesen otu (Lithospermum officinale)

Kuş otu (Stellaria media)

Taç yoncası (Melilothus indica)

Doğu ballıbabası (Viedemannia orientallis)

Kır uyuz otu (Scabiosa graminifolia)

Yabani fiğ (Vicia faba)

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)

Suriye turbu (Chorispora syriaca)

ÇIKIŞ SONRASI TATBİKATLARLA KONTROL EDİLENLER

 

 

 

 

 

 

Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Triticale  

 

Gelincik (Papaver rhoaes)

 

 

 

 

 

 

 

 

1 g/da

(Çıkış sonrası )

Gökbaş (Centaurea cyanus)

Peygamber çiçeği (Centaurea depressa)

Köy göçüren (Cirsium arvense)

Yapışkan otu - Dilkanatan (Galium aparine)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Ballıbaba (Lamium amplexicaule)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

Zühre tarağı (Scandix pecten veneris)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvense)

Fare kulağı (Anagallis arvensis)

Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum)

Kokar ot (Bifora radians)

Kuduz otu (Allysum campestre)

Muhabbet çiçeği (Reseda lutea)

Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Sarı ot ( Boreava orientalis)

Tıbbi taşkesen otu (Lithospermum officinale)

Kuş otu (Stellaria media)

Taç yoncası (Melilotus indica)

Doğu ballıbabası (Wiedemannia orientallis)

Kır uyuz otu (Scabiosa graminifolia)

Yabani fiğ (Vicia faba)

Suriye turbu (Chorispora syriaca)

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Çıkış öncesi: Uygulama üniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Bu dönemde yapılan uygulamalarda dar yapraklı yabancı otlar daha iyi kontrol edilebilirler. Genel olarak, ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

Çıkış sonrası: Uygulama hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak en iyi netice TAMADA 75 DF genç (5 cm çap veya yükseliği erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olan yabancı otlara tatbik edildiğinde alınmaktadır.

Trakya ve Marmara Bölgelerinde yabani hardal (Sinapis arvensis), papatya (Matricaria chamomilla), Gönül hardalı (Myagrum perfoliatum) ve köy göçürenin (Cirsium arvense) sorun olduğu yerlerde uygulamalar bu otların çıkışından hemen önce veya sonra yapılmalıdır. Aksi takdirde ilkbaharda meydana gelecek aşırı yağışlar nedeniyle bu yabancı otlar problem olarak ortaya çıkabilir.

Dar yapraklı yabancı otların problem olduğu yerlerde uygulamalar otların çıkışından hemen önce yapıldığında en iyi sonuç alınır.

Sadece hububat-nadas-hububat ve hububat-hububat ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilmektedir. Özellikle Brassica türleri ve şekerpancarına fitotoksik olabilir.

Tatbikat için hazırlanmış TAMADA 75 DF karışımlarını ilaçta bir parçalanma söz konusu olabileceğinden 24 saatten fazla bekletmeyiniz.

NOT: Üründe bir zarar ortaya çıkabileceğinden TAMADA 75 DF’yi anormal hava şartları ve kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz.

Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında TAMADA 75 DF tek yıllık pek çok geniş yapraklı ve bazı dar yapraklı otu kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık yabancı otlarda kontrol edilir veya baskı altında tutulurlar. Hassas bitkilerin büyümeleri TAMADA 75 DF tarafından hızla durdurulur. Ölüm belirtileri (örneğin renk değiştirme) büyüme şartları ve otların hassasiyet derecelerine bağlı olarak uygulamadan bir veya üç hafta sonra ortaya çıkabilir. TAMADA 75 DF’in etkisi soğuk ve kurak şartlarda yavaş, sıcak ve nemli şartlarda ise hızlıdır.

TAMADA 75 DF'yi bir sezonda aynı yerde bir defadan fazla uygulamayınız.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 50 g*53 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor