Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

BİFAC PRO

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: %30 Cymoxanil + %22.5 Famoxadone
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilir Granül (WG)
Kimyasal Grubu: U,27;C3,11
Etki Şekli: Sistemik-Kontak Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki

Süre

Hıyar

Kabakgillerde  mildiyö

(Pseudoperenospora cubensis)

40g/100 L su

3 gün

Kornişon

Kabakgillerde  mildiyö

(Pseudoperenospora cubensis)

40g/100 L su

3 gün

Domates

Mildiyö

(Phytophtora infestans)

40g/100Lsu (sera)

40 g/da (tarla)

3 gün

Domates

 

Erken yaprak yanıklığı

(Altemaria solani)

40g/100Lsu (sera)

40 g/da (tarla)

3 gün

Bağ*

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

40g/100 L su

28 gün

Patates

Mildiyö

(Phytophtora infestans)

40 g/da

14 gün

Karpuz

(Tarla)

Alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

40 g/da

3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

KULLANMA ŞEKLİ:

Hıyar ve Kornişonda Kabakgillerde Mildiyö: Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile başlanır ve hastalığın şiddetine göre bitki koruma ürününün bitkinin her tarafını, özelliklede yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak  7-10 gün aralıklarla uygulamaya  devam edilir.

Domateste Mildiyö: Uygulamaya çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates Erken Yaprak Yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25 - 30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. uygulamanın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Patates Mildiyö: Hastalık çıkışı için yüksek nem gibi iklim koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile uygulamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre 10-12  gün aralıklarla uygulama tekrarlanır.

Karpuz Alternarya Yaprak Yanıklığı: Çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

BİFAC PRO ilacının hastalıklara karşı koruyucu etkisinin yanı sıra tedavi edici özelliği de vardır. Hastalık etmeninin bitkilere ilk girişinden sonra bağlarda 2-3 gün, domates, hıyar ve karpuzda ise 1-2 gün içinde yapılacak ilaçlama ile hastalığın gelişimi durdurulabilir.

BİFAC PRO farklı etki mekanizmaları olan Cymoxanil ve Famoxadone etkili maddelerine sahip bir fungisittir.

BİFAC PRO ilaçlamadan 2 saat sonra yağan yağmurlardan etkilenmez, ilaçlamayı tekrarlamaya gerek yoktur. Eğer ilaçlamadan sonraki ilk 2 saat içinde yağış görülürse ilacın etkisinde azalma olacağından ilaçlamayı tekrarlamak gerekebilir.

BİFAC PRO ile sezon içinde aynı yerde bağ, domates, hıyar, patates ve karpuzda 3’ten fazla uygulama yapmayınız.

FİTOTOKSİTE:

BİFAC PRO, tavsiyelere göre kullanıldığında fitotoksik değildir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

BİFAC PRO, bilinen pek çok fungisit ve insektisitlerle karışabilir. Alkali özellikte ilaçlarla karıştırmayınız. Geniş çapta bir uygulama yapmadan önce karışabilirliğin önceden küçük çapta denenmesi tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 80 gr * 40 Adet - 400 gr * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor