Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

FLOTROBİN WG 50

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 50 trifloxystrobin
Formülasyon Şekli: Suda Disperse Olabilen Granül (WG)
Kimyasal Grubu: 11,C3
Etki Şekli: Mezosistemik Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 Kavun

Kabakgillerde külleme

(Erysiphe cichoracearum,       Sphaerotheca fuliginea)

15 g/100 L su

 

3 gün

*Bağ

Külleme

(Erysiphe necator)

10 g/100 L su

 

35 gün

Elma

Karaleke

(Venturia inaequalis)

15 g/100 L su

14 gün

Alternarya meyve çürüklüğü

(Alternaria alternata)

20 g/100 L su

14 gün

Çeltik

Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

20 g/da

35 gün

Domates (sera)

 

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

15 g/100 L su

3 gün

Biber (sera)

 

Patlıcangillerde külleme

(Leveillula taurica)

15 g/100 L su

3 gün

Karpuz

 

Alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

20 g/da

3 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil)

(Wilsonomyces carpophylus)

12,5 g/100 L su

14 gün

Turunçgiller

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp.citri)

20 g/100 L su

28 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir.Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Kabakgillerde külleme (kavun): İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresine bağlı olarak uygulamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C nin üstünde ve orantılı nemin de %50' nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

Bağ külleme:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulama: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3.Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki sireleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elmada alternarya meyve çürüklüğü:

1. Uygulama: Meyve tatlanma başlangıcında (yaklaşık ¾ meyve büyülüğü)

2. Uygulama: Kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi bitiminde, ikinci uygulama yapılmalıdır.

Çeltik yanıklığı: Yeşil aksam uygulamasında, hastalık belirtileri bölgede görülür görülmez veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun şekilde gidiyorsa, hemen uygulama başlatılmalıdır. Gerekirse ürünün etki süresine ve hava koşullarına bağlı olarak ikinci veya üçüncü uygulama yapılmalıdır.

Patlıcangillerde külleme (Domates(Sera), Biber(Sera)): Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

Karpuz alternarya yaprak yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalık şiddeti, iklim koşulları ve ürünün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turungillerde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

DİKKAT: Dayanıklılık gelişme riskini azaltmak için FLOTROBİN WG 50 bir sezonda yapılacak toplam uygulama sayısının üçte birinden daha fazla sayıda kullanılmamalıdır. Örneğin 6 uygulamanın ikisi FLOTROBİN WG 50 ile diğerleri etki mekanizması farklı bitki koruma ürünleri ile yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yaygın olarak kullanılan fungisitlerin pek çoğu ile karışabilir. Tereddüt halinde uygulamadan önce bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır. Şayet FLOTROBİN WG 50 diğer bitki koruma ürünleri ile tank karışımı halinde kullanılacak ise aletin su bulunan deposuna önce FLOTROBİN WG 50 sonra ayrı bir kapta su ile karıştırılmış diğer bitki koruma ürünleri konmalıdır. Şayet karışıma giren bitki koruma ürünleri 'suda erir ambalajda (WSB) ise', depoya önce bunlar sonra FLOTROBİN WG 50 ilave edilmelidir.

Yayıcı yapıştırıcı ile karıştırmayın.

Bağda, Chlorpyrifos-ethyl ve Cypermethrin terkipli bitki koruma ürünleri ile yapılan karışımlar Yalova İncisi, Kardinal, Müşküle ve Perlet gibi hassas çeşitlerde genç yapraklarda hafif yakma yapabilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 gr*40 Adet - 150 gr*40 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor