Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TOPCUP 080 EC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 80 g/L clodinafop-propargy + 20 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: A,1

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

Buğday      

Kısır yabani yulaf

Avena sterilis  30ml/da     Tercihen buğdayın erken kardeşlenme döneminde en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-em); buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. En iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir. Kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip,    2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

 

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

Buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

Toprakta kısa sürede ayrıştığı için, toprakta etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı otların yanı sıra geniş yapraklı yabancı otlar da kontrol edilmek istendiğinde LİBERO 70 WG  bitki koruma ürünü ile karışım halinde kullanılabilir.Uygulama için karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 500 cc*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor