Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

FİESTA

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 480 g/L Spinosad
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 5

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı  Organizma Adı Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

**Bağ

Salkım güvesi (Lobesia botrana) 10 ml/100 L su larva 7 gün

Bağ tripsleri

(Anaphothrips vitis,

Drepanothrips reuteri,

Haplothrips glabiceps)

20 ml/100 l su

larva,ergin 

14 gün

Biber (sera)

Çiçek tripsi (Frankliniella occidentalis)

20 ml/da

larva,ergin

3 gün
Domates (sera) Pamuk yaprakkurdu  (Spodoptera littoralis) 30 ml/100 L su larva 3 gün

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

25 ml/100 l su

larva

3 gün
Hıyar (sera) Yaprak galeri sinekleri

(Liriomyza trifolii,

Liriomyza bryoniae,

Liriomyza huidobrensis)

25 ml FIESTA*+

125 ml Yazlık Yağ*/ 100 l su tank karışımı yapılır.

larva

3 gün  
Patates Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata) 10 ml/da ergin 3 gün  
Pamuk Pamuk Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exiqua) 25 ml/da larva

28 gün

 
Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 12,5 ml/da larva
Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 25 ml/da larva
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae)

10 ml FIESTA*+

125 ml Yazlık Yağ*/ 100 l su tank karışımı yapılır.

nimf,ergin

14 gün  
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 15 ml/da ergin 14 gün  
Patlıcan (sera)

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis)

20 ml/da

larva,ergin

3 gün  
Çilek

Çiçek tripsi

(Frankliniella occidentalis,

 Frankliniella intonsa)

20 ml/da

larva,ergin

3 gün  
Şeftali

Şeftali güvesi

(Anarsia lineatella)

30 ml/100 l su

larva

14 gün  

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

-İyi bir netice almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

-Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

-pH’sı 7 civarında olan temiz su kullanılması tavsiye edilir.

-Bitki koruma ürünü  mide ve temas etkili olduğundan bitkinin tüm yüzeyleri kaplanmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir.Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzeri olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır.İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir.Her döle bir uygulama yapılır.

Bağ tripslerine karşı bağda ilkbahar da gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 thrips ergin veya larva/yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır.Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir.Bir uygulama yeterlidir.

Biber ve Patlıcanda çiçek tripsine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1'er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır.Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3'ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Domateste pamuk yaprakkurduna karşı  köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama lavalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.    

Hıyarda yaprak galerisineklerine karşı yaprak galeri sinekleri erginlerinin çıkışını belirlemek amacıyla dekara 1 adet olmak üzere sarı yapışkan tuzak, bitkinin 10-15 cm   yukarısına asılır. Bir dekarlık alanda en az 30 bitki seçilir. Bu bitkilerin alt, orta ve üst yaprakları toplanarak sayım yapılır.Sayımda küçük yapraklı bitkilerde yaprak başına 4, büyük yapraklı bitkilerde yaprak başına 10 larva tespit edilirse uygulamaya karar verilir. Bitki koruma ürününün seçiminde yararlı türlerin korunması açısından, yararlılara olumsuz etkisi en düşük bitki koruma ürünleri tercih edilmelidir.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C' ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlaması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40'a kadar çıkmaktadır.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir.Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketi görüldüğünde uygulamaya karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta çizgili yaprakkurduna karşı yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit  çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.                                                                                                                                        

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Çilekte çiçek tripsine karşı çilek tarlası farklı yönlerden rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir.En erkenci çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontrol edilir. Popülasyon yoğunluğu ortalama 10 thrips/çiçek olduğunda uygulama yapılır. Uygulamalar polinatör faaliyetinin en az olduğu çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin %10'u çiçek açmadan önce yapılır.

Şeftali güvesine karşı uygulama zamanının saptanmasında eşeysel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

-Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karışmaz.

-Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan önce, çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi yapması önerilir.

-Yaprak galerisinekleri kontrolünde kullanılacaksa Yazlık Yağ ile karıştırılır.

-FİESTA entegre mücadele programlarına (IPM) uygun olduğundan, faydalılara zehirli bir preparat ile karıştırılması durumunda bu özelliğini kaybedebilir.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor