Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TEKVANDO CAPSÜL

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 50 g / L Lambda cyhalothrin
Formülasyon Şekli: Kapsül Süspansiyon (CS)
Kimyasal Grubu: 3A

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
*Pamuk Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 150 ml/ da Larva 7 gün
Elma Elma İç Kurdu (Cydia pomonella) 20 ml / 100 l su Larva 3 gün
**Bağ Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml / 100 l su Larva 7 gün
 
Bağ maymuncuğu (Otiorhynchus spp.) 25 ml / 100 l su Larva
Mısır Mısır Koçan Kurdu (Sesamia spp.) 30 ml / da Larva 14 gün
Bozkurt (Agrotis spp.) 50 ml / da Larva
Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis) 30 ml / da Larva
Patates Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) 40 ml / da Larva ve ergin 3 gün
Bozkurt (Agrotis spp.) 40 ml / 100 l su  
Şeker Pancarı Şeker Pancarı Piresi (Chaetocnema spp.) 20 ml / da Ergin 3 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml/ da Larva 3 gün
Fındık Fındık Kurdu (Curculio nucum) 50 ml/ da Ergin 7 gün
Lahana Lahana Yaprak Güvesi (Plutella maculipennis) 25 ml/ da Larva 3 gün
Hububat Kımıl (Aelia rostrata)

45 ml/ da

50 ml/da

Kışlamış ergin, 2. ve 5. dönem nimf ve yeni nesil ergin

(Larva dönemi yeşil aksam uygulaması)

14 gün
Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) 50 ml/ da Larva dönemi yeşil aksam ilaçlaması
Zeytin Zeytin Güvesi (Prays oleae) 15 ml / 100 l su Çiçek nesli 3 gün
 
Zeytin Karakoşnili (Saisetia oleae) 30 ml / 100 l su Larva
Zeytin Sineği (Bactrocera oleae) 30 ml / 100 l su  
Zeytin Pamuklu Biti (Euphyllura olivina) 30 ml/100 L su  
Armut Elma İç Kurdu (Cydia pomonella) 20 ml / 100 l su Larva 3 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Elma ve Armutta Elma içkurdu: Elma içkurdu’na yapılacak ilaçlamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 °C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.  Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 °C’ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir döneminde rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bunula birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40’a kadar çıkmaktadır.

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı: Tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50- 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5 'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Lahana: Lahana yaprakgüvesine karşı tarlaya köşegenleri doğrultusunda girilip her 10 adımda bir bitki kontrol edilir. Zarar belirtilerine yaygın olarak rastlandığında ilaçlamaya karar verilir.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde ilaçlama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürününün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7 -10 gün sonra çiçek dölüne bir ilaçlama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı ilaçlama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı "yumurta+larva" olduğunda ilaçlama yapılır.

Zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı, aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm’lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında mayıs ayının sonlarından itibaren ve % 50’nin açıldığı devrede birinci uygulama, % 90 ’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının %50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (Zeytin kabuklubiti vs.) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından, bir uygulama yeterlidir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

TEKVANDO CAPSÜL, birçok insektisit, akarisit ve fungusitlerle karışabilir. İlaçlama için büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml * 50 Adet - 250 ml * 40 Adet - 1 L * 20 Adet - 5 L * 4 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor