Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SUNALPHA 20 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 200 gr/L Esfenvalerate
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 3A
Etki Şekli: Kontak ve mide etkili insektisittir.
Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama Dozu ve Dönemi Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Pamuk yaprak piresi (Empoasca decipiens) 7.5 ml/da nimf,ergin 7 gün
*Pamuk * Yeşil Kurt ( Helicoverpa armigera ) 60 ml/da larva 7 gün
Domates (tarla) Yeşil Kurt (Helicoverpa armigera) 60 ml/da larva 7 gün
**Bağ Bağ Salkım Güvesi (Lobesia botrana) 7.5 ml/100 lt. su larva 15 gün
Mısır
 
Mısır koçan kurdu (Sesamia nonagrioides )

30 ml/dalarva

(15 gün ara ile 3 ilaçlama)

21 gün
Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)
Elma Elma İçkurdu (Cydia pomonella)              5 ml/100 lt. su larva 7 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 20 ml./da ergin 14 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi (Agonoscena pistaciae) 20 ml/100 lt. su   7 gün
Yonca Yonca hortumluböceği (Hypera variabilis) 50 ml/da    -

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurta karşı; rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Pamukta yaprakpireleri'ne karşı; rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Domateste yeşilkurta karşı; tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Elma içkurduna karşı; Elma içkurduna yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Antepfıstığı psidiline karşı; haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır. Uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Fındık kurduna karşı; meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı; salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15° C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurduna karşı; ilk yumurta tespit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Yonca Hortumluböceğine karşı; iklim şartlarına bağlı olarak, ilk biçimden 10-20 gün önce m2' de 25 larva veya ergin bulunduğunda mücadeleye başlamak gerekir. Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte nisan başından 15  mayısa kadar olan devrede kimyasal mücadele yapılmalıdır. Bu dönemde bitki 15-30 cm boyundadır.

 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml * 50 Adet
  • 250 ml * 40 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor