Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

IONA 10 CS

Ürün Grubu: Biyosidal İnsektisitler
Aktif Madde: % 9.62 (saf) Lambda-cyhalothrin
Formülasyon Şekli: Kapsül Süspansiyon (CS)

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Uygulama dozu

Uygulama aralığı

Sivrisinek

(Ergin)

Boş kapalı alan

(Okul, hastane, lokanta, mutfak, büyük bina ve işletmeler gibi hijyen gerektiren yerlerde)

Püskürterek kullanılabilir.

50 ml ürün + 11.950 ml su seyreltilerek,

50 ml/m2 alana uygulanır.

(20 mg a.i./m2)

Rezidüel etkili (Laboratuar çalışmalarında en az 22 gün etkin bulunmuştur). Sivrisinek artışında tekrar uygulanır.

Karasinek

(Ergin)

65 ml ürün + 9935 ml su seyreltilerek,

40 ml/m2 alana uygulanır.

(25 mg a.i./m2)

Sinek artışında tekrar uygulanır.

Hamamböceği

(Ergin)

39 ml ürün + 9961 ml su seyreltilerek,

40 ml/m2 alana uygulanır.

(15 mg a.i./m2)

Hamamböceği artışında tekrar uygulanır.

Kene

(Ergin)

26 ml ürün + 9974 ml su seyreltilerek,

40 ml/m2 alana uygulanır.

(10 mg a.i./m2)

Kene artışında tekrar uygulanır.

Pire

(Ergin)

31 ml ürün + 9969 ml su seyreltilerek,

40 ml/m2 alana uygulanır.

(12 mg a.i./m2)

Pire artışında tekrar uygulanır.

Tatarcık

(Ergin)

50 ml ürün + 11.950 ml su seyreltilerek,

50 ml/m2 alana uygulanır.

(20 mg a.i./m2)

Tatarcık artışında tekrar uygulanır.

 

Kullanma şekli: IONA 10 CS, sentetik piretroid cinsi CS formülasyonunda bir insektisittir. Sivrisineklerde residüel, hamamböceği, sinek, kene, pire ve tatarcıkta knock-down etkisi vardır. Tabloda belirtilen doza uygun olarak hazırlanan karışım, püskürterek (sırt pülverizatörü, el veya sırt pompaları) kullanılabilir. Örnek uygulama alanları: Kiriş, dam, tavan, duvar ve koridorlar, yarık ve çatlaklar, mutfak dolabı içi ve altları, raf ve çekmeceler, ocak, lavabo ve buzdolabı arkası ve altları, pencere eşikleri, pencere korkulukları ve diğer alanlar, yatak kasaları.

Not: Alerjik bünyeli kişilerin piretroidlerle temasında geçici iritasyon oluşma ihtimalini önlemek için yatak ve koltuklarının bulunduğu alanlara uygularken, bunların örtülmesi önerilir.

 

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor