Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA HYRELLA

SAFA HYRELLA

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 400 g/L Metamitron + 55 g/L Ethofumesate + 35 g/L Phenmedipham
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: C1:5/N:8

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

 

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Kullanım Dozu ve Zamanı

 

 

 

Şekerpancarı

 

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Sirken

(Chenopodium album)

Serçe dili

(Stellaria media)

 

1. uygulama: 300 ml/da

(Kotiledon ile 2 gerçek yaprak dönemi arasında)

 

2. uygulama: 300 ml/da

(1. uygulamadan 7-10 gün sonra)

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

SAFA HYRELLA yabancı otların kökleri ve yaprakları vasıtasıyla bünyelerine girer. Birinci uygulama yabancı otların kotiledon ile 2 gerçek yaprak dönemi arasındaki dönemde uygulanır. İlk uygulamadan 7-10 gün sonra yabancı ot çıkışı olmasa dahi ikinci uygulama yapılır.

SAFA HYRELLA' nın aktif hale gelmesi için uygulamanın nemli toprağa yapılması, uygulamadan sonra yeterli miktarda yağışın düşmesi veya yağmurlama sulamanın yapılması gerekmektedir. Stres altındaki şeker pancarına uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır.

EKİM NÖBETİ:

Şeker pancarı hasadından sonra her türlü kültür bitkisi ekilebilir. Tarlanın herhangi bir sebepten dolayı erken bozulması halinde, tarlaya şeker pancarı veya hayvan pancarı ekilebilir, tarla 15-20 cm derin sürülmek kaydı ile mısır ve patates ekilebilir. Uygun olmayan çevre koşullarında özellikle kışlık buğday olmak üzere, sonrasında ekilen bitkilere zarar verebilir. Şayet son uygulama ile bir sonraki ekilecek bitkinin ekim tarihi arasında ortalamanın altında yağış gerçekleşmişse buğday ekiminden önce derin toprak işleme yapılması önerilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışım yapılmaya ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor