Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

PENTHİUM DF

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 80 Metiram Komplex
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilen Granül (WG)
Kimyasal Grubu: M3
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

175 g/100 L su

7 gün

Domates mildiyösü (Pyhtophthora infestans)

150 g/100 L su

5 gün

Elma

Karaleke

(Venturia inaequalis)

200 g/100 L su

21 gün

*Bağ

Bağ mildiyösü

(Plasmopara viticola)

200 g/100 L su

56 gün

Ölükol

(Phomopsis viticola)

200 g/100 L su

56 gün

Turunçgiller

 

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp. citri)

250 g/100 L su

28 gün

Patates

Mildiyö

(Pyhtophthora infestans)

200 g/100 L su

7 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

ETKİ ŞEKLİ VE ÖZELLİKLERİ: PENTHİUM DF geniş etki alanı olan bir kontak fungisittir. Koruyucu (profilaktik) olarak kullanılır. Hastalık etmenleri bitki dokusuna girmeden önce ilaçlama yapılırsa en iyi sonuç elde edilir.

KULLANIM ŞEKLİ:

Domateste erken yaprak yanıklığı ve mildiyö: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır. Ekolojik koşullar ve hasatlığın seyrine göre 7-10 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Elmada karaleke: 1.ilaçlama; çiçek gözleri kabardığında. 2.ilaçlama; pembe rozet tomurcuğu döneminde, 3. ilaçlama; çiçek taç yaprakları %70-80 döküldüğünde, 4. ve diğer ilaçlamalar ise ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 7-10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Bağda mildiyö: İlk ilaçlama sürgünler 25-30 cm boya erişince koruyucu olarak yapılmalı, 2 ve 3. ilaçlamalar 10 günlük aralıklarla yapılmalıdır. 4. ve 5. gün ilaçlamalarda  da ekolojik koşullar ve hastalığın seyrine göre 10-14 gün aralıklarla devam edilmelidir. Ölükol; ilk ilaçlama ,sürgünler2-3 cm iken, ikincisi 8-10 cm ve üçüncüsü de sürgünler 25-30 cm olduğunda yapılmalıdır.

Turunçgillerde kahverengi leke hastalığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bordo bulamacı hariç diğer tüm fungisit ve insektisitlerle karıştırılabilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 800 g * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor