Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA LAMET OD 66

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 44 g/L Tembotrione + 22 g/L Isoxadifen-ethyl(safener)
Formülasyon Şekli: Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre (OD)
Kimyasal Grubu: F2

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol ettiği Yabancı Otlar

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama İle Hasat arasındaki Süre
Mısır*

Kırmızı köklü tilkikuyruğu  (Amaranthus retroflexus)

200 ml/da

Çıkış-sonrası

(Mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemde)

90 gün

Sirken (Chenopodium album)
Şeytan elması (Datura stramonium)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Semizotu (Portulaca oleracea)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

 SAFA LAMET OD  danelik ve silajlık mısır çeşitlerinde güvenle kullanılabilir. Tatlı mısır ve cin mısırı çeşitleri SAFA LAMET OD ürününe karşı bitki güvenliği açısından farklılık göstermektedir. Bu çeşitlerde kullanmadan önce mutlaka firmamıza danışınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

SAFA LAMET OD mısırda dar dar ve geniş yapraklı yabancı otlara karşı mısırın 2-8 yapraklı ve yabancı otların gelişiminin hızlı olduğu 2-6 yapraklı dönemlerinde, çıkış-sonrası (post-emergence) olarak uygulanması gereken bir herbisittir. SAFA LAMET OD’ nin aktif maddesi Tembotrione, bitkide caroteniod üretimini sekteye uğratır. Bundan dolayı bitkide fotosentez için gerekli miktarda klorofil olmadığından, aşırı güneş ışığı bitkide klorofil oksidasyonuna sebep olur. Böylece hassas yabancı ot türlerinin ölümüne neden olur.

İlaçlama, rüzgarsız sakin bir havada, dekara 20-40 l su gidecek şekilde yapılmalıdır.

İkinci ürün mısır kuruya ekilecekse ekimden sonra yapılacak sulama şekli yağmurlama sulama olmalıdır. İyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Tarla pülverizatör yada sırt pülverizatörü ile uygulama yapılabilir. İlaçlamalarda yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. Olmalıdır. Uygulamalar sabah çiğ kalktıktan sonra  veya öğleden sonra yapılmalıdır. Sıcak ve kuraklıktan kaynaklanan stres koşullarında uygulamayı erteleyiniz. Bitki koruma ürününün yağışa dayanıklılığı çok iyidir, uygulamadan 2 saat geçtikten veya yapraklar kuruduktan sonra yağan yağmurdan etkilenmez.

Münavebe ürünlere etkisi: Münavebe ürünlerine olumsuz bir etkisi yoktur.

KARIŞABİLİRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

 


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor