Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TRINOL – 2

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 700 g / L Mineral Yağ
Formülasyon Şekli: Yazlık Yağ
Kimyasal Grubu: UN
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu
Şeftali

Şeftali virgül kabuklubiti

Mercetaspis halli                                                             1500 ml/100 l su

Dut kabuklubiti

Pseudaulacaspis pentagona 1000 ml/100 l su
*Bağ Turunçgil unlubiti Planococcus citri 1000 ml/100 L su
Zeytin Zeytin pamuklukoşnili Filippia oleae                                           1500 ml/100 L su
Zeytin karakoşnili Saissetia oleae 1500 ml/100 L su
Zeytin kabuklubiti Parlatoria oleae 1500 ml/100 L su
Zeytin yara koşnili Pollinia pollini 1500 ml/100 L su
**Turunçgiller     Pasböcüsü Phyllocoptruta oleivora                                                                                                              1500 ml/100 l su

Yıldız koşnili                            

Ceroplastes floridensis

1500 ml/100 l su

2000 ml/100 l su

Turunçgil beyazsineği                         

Dialeurodes citri

200 ml/100 l su

600 ml/100 l su
Turunçgil kırmızıörümceği Panonychus citri

1500 ml/100 l su

Turunçgil unlubiti                                     

Planococcus citri

1500 ml/100 l su

Sarı ve kırmızı kabuklubiti                       

Aonidiella citrina, A. aurantii

1500 ml/100 l su                  

2000 ml/100 l su

Gri yumuşak koşnil                                     

Coccus pseudomagnoliarum 1500 ml/100 l su

Turunçgil virgül kabuklubiti                                     

Cornuaspis beckii

1500 ml/100 l su

2000 ml/100 l su

Kanlı balsıra

Ceroplastes rusci 1500 ml/100 l su 

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Turunçgilde faydalılara karşı zararsız olduğu tespit edilmiştir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN Temizliği:

Uygulama tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Şeftalide şeftali vigül kabuklu bitine karşı nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilçalama yapılmalıdır.

Şeftalide dut kabuklu bitine karşı uygulamalara ilk larva çıkışında başlanır ve ürünün etki süresi dikkate alınarak ikinci uygulama yapılır. Ancak ikinci dölde, bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytinde zeytin pamukkoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin kabuklubitine karşı yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve yumurtaların %50'sinin açıldığı (ikinci döl erginlerinin %70-80'i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zetinde zeytin karakoşniline karşı yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede birinci, %90'ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin yara koşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda turunçgil unlubitine karşı mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulamaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

Turunçgil-Turunçgil kırmızıörümceğine karşı 10 yaprakta yapılacak sayımlarda 9 ve üzeri canlı birey görüldüğünde uygulama  yapılmalıdır.Uygulamalar çiçeklenmeden önce yapılmalı, bu dönem geçirilmiş ise meyve bağladıktan bir hafta sonra yapılmalıdır.

Turunçgil-Turunçgil pasböcüsü karşı  Mayıs ayı başından itibaren 7-8 günde bir bahçenin değişik yerlerinden el lupu ile 100 meyvede yapılan sayımlarda, bir görüş alanında (1-2 cm2)  1-2 adet pasböcüsü görüldüğünde ilaçlı mücadeleye başlanır.

Turunçgillerde sarı ve kırmızı kabuklu bitine karşı Turunçgillerde yaprak başına düşen canlı ergin ve nimf sayısı A. citrina için 20’den fazla veya 100 yaprağa düşen A. auranthii 50’den fazla ise bu bahçelerde uygulama gereklidir. Uygulama gereken bahçelerde bu zararlılara karşı kışın (hasattan hemen sonra başlanıp Şubat sonuna kadar olan dönemde) ve yazın ilk hareketli nimf görüldükleri iki hafta sonra olmak üzere iki ayrı zamanda uygulama yapılabilir. Popülasyonun durumuna göre uygulamalara kontrol olarak devam edilir. Uygulamalardan en iyi sonucu alabilmek için uygulamalara ağaçların iç taraflarından başlanılmalı, daha sonra ağacın tacının çevresi dolaşılarak ağaç alttan üste iyice ilaçlanmalıdır.

Turunçgillerde beyaz sineğe karşı Turunçgillerde beyaz sinek mücadelesi için yapılan kontrollerde yaprak başına en az üç adet canlı birey (yumurta, nimf) görüldüğünde mücadeleye başlanır. Doğada ilk kez 3. dönem nimfler görüldüğünde 1. uygulama yapılır. Bu dönem Haziran ayının ilk yarısına denk gelmektedir. Daha sonraki 2. döle karşı yapılacak olan uygulama Ağustos ayının yarısından itibaren yapılır. Uygulamada özellikle yeni sürmüş genç yapraklar olmak üzere yaprakların alt yüzeylerinin iyice ıslanmasına özen gösterilmelidir.

Turunçgillerde gri yumuşak koşnile karşı sıcak bölgelerde ve yıllarda mayıs sonundan, ılıman yerlerde haziran başından itibaren haftada 2-3 kez yapılan kontrollerde çıkışını tamamlamış koşnil oranı saptanır. Her sayımda bahçelerin değişik yerlerinden en az 100 koşnil kaldırılarak ters çevrilir ve lupla kontrol edilir. Bu yönteme göre yapılacak sürvey sonucunda koşnillerden %70-80 aktif larva çıkışı tamamlandığında yapılacak tek uygulama zararlıyı kontrol altına alınır.

Turunçgillerde yıldız koşniline karşı yaprak başına ortalama birden fazla zararlı varsa uygulama yapılır. Yaz aylarında ise; haziran ortalarından itibaren dal ve yapraklardaki erginlerin altındaki yumurtaların boşalıp boşalmadığına bakılır. Değişik yerlerdeki kontrollerde %100'ü boşalmışsa derhal birinci uygulama yapılır. Eğer haziran ayı başlarına kadar olan zamanda kabuklubitler için bir iuygulama yapılmamışsa haziran sonuna kadar Yıldız koşnili için yapılan birinci uygulamadan sonra ikinci bir uygulama yapılabilir.

Turunçgillerde kanlı balsıraya karşı mücadelesi gereken bahçelerde koşnilin %90'dan fazlasının açılmaya başladığı zamanda uygulama yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: TRINOL-2 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup UN olarak sınıflandırılmış bir insektisit-akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TRINOL-2’ nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup UN harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kükürt, Folpet ve Captan’ lı bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Bunun dışındaki bitki koruma ürünleri ile karışım konusunda uygulayıcıya kendi imkan ve sorumluluğunda bir ön karışım denemesi önerilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 17 L * 1 Adet - 60 L * 1 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor