Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

Demond EC 25

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 25 g / L Deltamethrin
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 3 A
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KullanılACAĞI Bİtkİ ve Zararlı ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı

 

Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre

Kabak

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

100 ml/da

3 gün

Domates (Sera)

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

50 ml/da (Larva)

3 gün

Patlıcan (Tarla)

 

Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci)

100 ml/da

 (Larva-Pupa-Ergin)

3 gün

Patlıcan (Sera)

Tütün beyazsineği  (Bemisia tabaci)

100 ml/100 L su

3 gün

Sera beyazineği (Trialeurodes vaporariorum)

Fasulye

Yaprakbiti (Aphis spp.)

50 ml/da

3 gün

Elma

Elma içkurdu

 (Cydia pomonella)

15ml /100 L su

 

 

3 gün

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

5 ml /100 L su

 

Armut

Armut psillidi

(Cacopsylla pyri)

50 ml /100 L su

3 gün

Kiraz

Kiraz sineği
(Rhagoletis cerasi)

25 ml/100 L su,

 Ergin

3 gün

*Bağ

Dürmece (Sparganothis pilleriana)

50 ml /100 L su 

 

3 gün

**Bağ salkım güvesi

(Lobesia botrana)

30 ml /100 L su

Antepfıstığı

Antepfıstığı psillidi

(Agonoscena pistaciae)

30 ml /100 L su

3 gün

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

30 ml/da

3 gün

Mercimek-

Nohut

Hortumlu böcek

(Sitona sp.)

50 ml/da

 

 

 

3 gün

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

20 ml/da

Apion (Apion arrogans)

50 ml/da

Mantolu böcek

(Amicta oberthuri)

30 ml/da

 

Mısır

Mısır koçankurdu (Sesamia spp.)

50 ml/da

(15 gün ara ile 3 uygulama)

3 gün

Hububat

Süne (Eurygaster spp.)

30 ml/da

1-3 dönem nimf

50 ml/da

4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin

 

 

 

 

3 gün

Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei)

30 ml/da

Ekin kamburböceği

(Zabrus spp.)

20 ml/da

satıh uygulaması

Şekerpancarı

Şekerpancarı piresi (Chaetocnema sp.)

 

25 ml/da

 

 

3 gün

Bozkurt (Agrotis sp.)

Kalkan böceği ( Cassida spp.)

Zeytin

Zeytin sineği (Bactrocera oleae)

25 ml/100 L su

 

3 gün

Zeytin güvesi (Prays oleae)

30 ml/100 L su

Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)

25 ml/100 L su

Ayçiçeği

Çayır tırtılı (Loxostege sticticalis)

25 ml/100 L su

 

3 gün

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

75 ml/100 L su

Fındık

Kırtırtılı (Lymantria dispar)

30 ml/100 L su

3 gün

Hıyar

(sera)

Tütün beyazsineği  (Bemisia tabaci)

100 ml/100 L su

3 gün

 

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

Kornişon

(sera)

Tütün beyazsineği  (Bemisia tabaci)

100 ml/100 L su

3 gün

 

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

Biber

(sera)

Tütün beyazsineği  (Bemisia tabaci)

100 ml/100 L su

3 gün

 

Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

**Ege bölgesinde kullanılması sakıncalıdır.

ETKİ SÜRESİ 20 – 30 GÜNDÜR.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Patlıcan (tarla) ve Kabakta Tütün beyazsineğine karşı, Patlıcan (sera), Hıyar (sera), Kornişon (sera), Biber (sera) da Sera beyazsineği, Tütün beyazsineğine karşı:  Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Fasulye yaprakbiti: Nisan ayından itibaren tarlaya köşeğenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden rastgele birer yaprak koparılır. Baklagillerde 25-50 adet yaprakta lupla yapılan sayımlar sonucunda; bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye karar verilir.

Domateste yeşilkurta karşı: tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5' i bulaşık ise uygulama yapılır.

Elma içkurdu: Elma içkurdu'na yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Armut psillidine karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15' den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır.

Kiraz sineğine karşı: görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gereklidir.

Dürmece: İlkbaharda larvaların kışlaklardan çıkıp uyanan asma gözlerine ilk geldiği tarihten itibaren 10 ve 30 gün sonra yapılmalıdır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15°C' ye ulaştığında tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi  bir dönemine rastlaması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması beklenmelidir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında patates böceğinin neden olduğu % 20 oranındaki zarar, bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran bitkinin fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak % 40'a kadar çıkmaktadır.

Mercimekte Hortumlu böceğine karşı: Kurak geçen dönemlerde ve zararlı yoğunluğu fazla olduğu durumlarda bitkiler 5-10 cm boyundayken bir kez uygulama yapılır.

Mercimekte Apion' a karşı: Ergin mücadelesinde m2 ortalama 3-5 ergin veya daha fazla olduğunda, larva için bitki başına 3 veya daha fazla larvalı çiçek tomurcuğu olduğunda veya tepe tomurcuklarında % 10'un üzerinde bulaşma olduğunda uygulama yapılır.

Mercimekte Mantolu böceğe karşı Çok yoğun bulaşmalarda uygulama yapılmalıdır.

Mısır koçankurduna karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Buğday: Ekin kamburböceği: Yüzey ilaçlaması yapılır.

Hububat hortumlu böceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Zeytin güvesi: Zararlının çiçek dölünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10' dan fazla zarar görüldüğünde, çiçek dölünde ilk kelebeklerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dölüne bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dölüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10' unda canlı "yumurta+larva" olduğunda uygulama yapılır.

Zeytin Sineğine karşı Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin Karakoşniline karşı Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Bu amaçla uygulama yapılacak bahçelerde, bahçeyi temsil edecek sayıda ağacın 4 yönünden 20-25 cm uzunluğundaki sürgünler üzerinde bulunan, o yıla ait yumurtalı dişiler kontrol edilerek, yumurtadan aktif larva çıkışı saptanır. Yumurtaların %50' sinin açıldığı devrede birinci, %90'nının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml * 50 Adet
  • 250 ml * 40 Adet
  • 500 ml * 20 Adet
  • 1L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor