Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

PİRİCARB 50 WG

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: % 50 Pirimicarb
Formülasyon Şekli: Suda disperse olabilen granül (WG)
Kimyasal Grubu: 1A
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu                       Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma Elma Yeşil Yaprak Biti (Aphis pomi) 30 g/100 L. su Nimf-ergin dönemi

21 gün

Şerbetçiotu Şerbetçiotu Yaprak Biti (Phorodon humuli) 50 g/100 L. su Nimf-ergin dönemi 7 gün
Pamuk *Pamuk Yaprak biti (Aphis gossypii) 25 g/da Nimf-ergin dönemi 7 gün
Şekerpancarı    

Bakla yaprakbiti

(Aphis fabae) 50 g/da Nimf-ergin dönemi 7 gün

Şeftali yaprakbiti

(Myzus persicae) 50 g/da Nimf-ergin dönemi 7 gün

* Pamuk Yaprak Bitine karşı yalnızca Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kullanılır.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ: Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırıcısı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç suyla iyice karıştıktan sonra ilaçlamaya başlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Kalibrasyon: Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

KULLANMA ŞEKLİ: Uygulamalar, yaprak bitleri ilk görüldüğünde başlatılmalıdır ve uygun aralıklarla devam etmelidir. Bitkinin ilaç ile tamamen kaplanması sağlanmalıdır.

Bitki tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: PİRİCARB 50 WG birçok insektisit, akarisit ve fungisitle karışabilir. Ancak büyük miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

 

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 g*40 Adet
  • 500 g*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor