Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

OPSIN 80 WG

OPSIN 80 WG

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 80 Captan
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilen Granül (WG)
Kimyasal Grubu: M4

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

 

Zararlı Organizma Adı                               

 

Uygulama Dozu     

 

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 

Elma

 

Karaleke

(Venturia inaequalis)

 

100 g/ 100 L  su

 

14 gün

 

Kayısı

 

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil)

(Wilsonomyces carpophylus)=

(Stigmina carpophila)

 

200 g/ 100 L su

 

14 gün

 

 

 

Domates

 

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

 

185 g/ 100 L su

 

 

14 gün

 

 

 

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

 

 

100 L su

 

 

dekara*

 

 

14 gün

185g/100 L su

75 g/da*

*Domates-Mildiyö tavsiyesi için dekara kullanılacak su miktarı 40 litre  olmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Elma Karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde ise 3-5 gün önce yapılır),

2.uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde (Çiçekler kısa saplarıyla ayrı ayrı görüldüğünde),

3.uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: Ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda, 8 – 10 gün ara ile yapılmalıdır.

Kayısı Yaprakdelen (Çil):

1. Uygulama: Sonbaharda, yaprak dökümünden hemen sonra,

2. Uygulama: ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde),

3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Domateste Erken yaprak yanıklığı:

Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates Mildiyösü:

Mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı tavsiye edilmez. Eğer bir karışım yapılmaya ihtiyaç duyulursa, ayrı bir kapta ön karışım testi yapılmalıdır. Karışımlar bekletilmeden kullanılmalıdır.

 


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor