Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

KNOCKDOWN 24 SL

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 240 g/L Glyphosate isopropylamin tuzu
Formülasyon Şekli: Solüsyon Konsantre (SL)
Kimyasal Grubu: G,9

KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCIOTLAR

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Meyve

Dar ve geniş yapraklı tek yıllık yabancı otlar için

300 ml/da

(Yabancı otların

5–6 yapraklı

olduğu dönemde)

 

 

7 gün

 

Turunçgil

Tilki Kuyruğu (Alopecurus pratensis)

Yeşil Kirpi Darı (Setaria viridis)

K. K. Tilki Kuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Çoban Çantası (Capsella bursa-pastoris)

Sirken (Chenopodium album)

Semizotu (Portulaca oleracea)

Şahtere (Fumaria officinalis)

Bozot (Hellotropium europaeum)

İmam Kavuğu (Senecio vulgaris)

Yer Fesleğeni (Mercuriallis annua)

Eşek Marulu (Sonchus oleraceus)

Dönbaba (Erodium cicufarium)

Kuşotu (Stellaria media)

Isırganotu (Urtica urens)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

400 ml/da

(Yabancı otların

 5–6 yapraklı

olduğu dönemde)

7 gün

 

İLACIN HAZIRLANMASI VE KULLANIMI:  

Önerilen miktar ilaç, doğruca ilaçlama aleti (sırt ve motorlu pülverizatörler) deposuna konarak, gerekli miktar su ilave edilir. (Örnek: Dekara 20-40 litre su) ve doğruca yabancı otlar üzerine kaplama olarak püskürtülür.

Kalibrasyon: Dekara atılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli bir miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

KNOCKDOWN 24 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G,9 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KNOCKDOWN 24 SL’ nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G,9 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer tarım ilaçları ile karıştırılarak kullanılmaz.

 

 

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor