Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

POWERCOP

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 65,82 g/L metalik bakıra eşdeğer bakırsülfat pentahidrat
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre(SC)
Kimyasal Grubu: M1
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

*Bağ

Mildiyö

(Plasmopara viticola)

50 ml/100 L su

7 gün

Domates

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

150 ml/100 L su

7 gün

Elma

 

Karaleke

(Venturia inaequalis)

125 ml/100 L su

21 gün

Turunçgil

 

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp.citri)

250 ml/100 L su

14 gün

Armut

 

Karaleke

(Venturia pirina)

125 ml/100 L su

21 gün

Zeytin

Halkalı leke

(Spilocaea oleaginea)

125 ml/100 L su

14 gün

Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (Çil)

(Wilsonomyces carpophylus)

125 ml/100 L su

10 gün

Kiraz

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilya

 (Monilinia laxa)

125 ml/100 L su

7 gün

Nar

Narda kahverengi leke

(Alternaria alternata)

125 ml/100 L su

14 gün

Hıyar

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

100 ml/100 L su

7 gün

Kornişon

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

100 ml/100 L su

7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyösü:

1. Uygulama: Sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.

2. ve diğer uygulamalar: İlk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meterolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığında uygulamalara son verilmelidir.

Domates Mildiyösü:

Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile uygulamaya başlanır.

Armut karakalesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (Dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe çiçek  tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Zeytinlerde halkalı leke:

Marmara Bölgesinde;

1. Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Ege Bölgesinde;

1. Uygulama: Sonabahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce,

Akdeniz Bölgesinde;

1. Uygulama: Hasattan sonra,

2. Uygulama: İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce,

3. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, yapılmalıdır.

Tüm uygulamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Turunçgillerde Kahverengi Leke:

Uygulamalarda, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır.Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı):

1.Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,

2.Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayısılarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3. uygulama yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde Çiçek monilyası (Kiraz)

1. Uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2. Uygulama: Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Narda kahverengi leke hastalığı:

1. Uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.

2. Uygulama: Taç yapraklar döküldüğünde yapılır.

3. Uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Hıyar ve Kornişonda Kabakgillerde mildiyö: İlaçlamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtisi görüldüğünde başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 40 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor