Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

STENO

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 50 Nicosulfuron + % 25 Rimsulfuron
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilir Granül (WG)
Kimyasal Grubu: B,2;B,2

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ

 

Mısır*

İmam pamuğu (Abutilon theophrastii)  

Kırmızı köklü tilkikuyruğu

(Amaranthus retroflexus)

Yeşil horozibiği (Amaranthus viridis)

Sirken (Chenopodium album)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)               

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan ot (Setaria verticillata)         

Kanyaş (Sorghum halepense)                            

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

 

4 g/da + 25 ml/da Yayıcı Yapıştırıcı**

Yabancıotların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte)

Sirken (Chenopodium album) ve

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium) için yabancı otların 2-4 yapraklı döneminde

 

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

En iyi netice için STENO yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yapraklı ya da 5-10 cm çap veya yükseklikte) kullanılmalıdır. Özellikle Sirken (Chenopodium album) ve Domuz Pıtrağı (Xanthium strumarium) ile mücadele için 2-4 yapraklı  dönemde uygulama önerilir. Kanyaş (Sorghum halepense) gibi rizomdan çoğalan çok yıllık yabancı otların kontrolü için uygulama yabancı otun kardeşleme döneminde yapılmalıdır. Uygulama esnasında mısır 1-8 gerçek yaprak döneminde olmalıdır, mısırın daha sonraki dönemlerindeki uygulamalarda fitotoksite görülebilir. En iyi netice için ilaçlamadan sonra 4 saat boyunca yağış olmaması gerekir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

STENO, mısır bitkisinde fitotoksisite görülebileceğinden organik fosforlu insektisitlerle karıştırılmamalıdır. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

 

 

 

 

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor