Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA YAZLIK YAĞ

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 850 g / L Mineral Yağ
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: -
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu

Armut

Armut psillidi

Cacopsylla pyri

1000 ml + 300 ml Malathion (190 g/l) / 100 l su
*Bağ Unlubit Planococcus citri 1000 ml / 100 L. su
Zeytin Zeytin yara koşnili Pollinia pollini 1200 ml/100 L su
Zeytin pamuklukoşnili Filippia oleae 1250 ml/100 l su
Zeytin karakoşnili Saissetia oleae 1250 ml/100 l su Akdeniz Bölgesinde kış ve yaz mücadelesi için
1500 ml/ 100 l su Marmara ve Karadeniz Bölgesinde yaz ve kış mücadelesi için
1500 ml/ 100 l su Ege Bölgesinde kış mücadelesi için
1250 ml/ 100 l su Ege Bölgesinde yaz mücadelesi için
Antep Fıstığı Antepfıstığı yeşilpsilidi Megagonascena viridis 1500 ml/100l su

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Armut psillidine karşı: Kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların tamamının açılıp, ikinci ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı ve sürgünlerin % 15' den fazlasında bulaşma görüldüğünde uygulama yapılır. İhtiyaç duyulduğunda yaz ilaçlamaları yapılabilir.

Zeytin karakoşnili: Uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Yumurtaların %50'sinin açıldığı devrede birinci, %90'nının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde zeytin pamukkoşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde zeytin yara koşniline karşı zararlı görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda Unlubit:

 Unlubit'e karşı mücadele iki devrede yapılır.

Birinci devre: Asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve Unlubit'in yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyülüğündedir.

İkinci devre: Unlubit'in yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak, birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak  zorunludur.

 DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Kükürtlü bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet
  • 5 L * 4 Adet
  • 17 L * 1 Adet
  • 60 L * 1 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor