Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

CARPAZ 50 WG

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 50 Cyprodinil
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilen Granül (WG)
Kimyasal Grubu: D1,9
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma Karaleke Venturia inaequalis 40 g/100 L su 28 gün
Kayısı

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

Sclerotinia laxa 30 g/100 L su 7 gün
Armut Karaleke Venturia pirina 40 g/100 L su 28 gün

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan ilaç önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken ilaçlı su tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka ilave edilir. İlaç su ile iyice karıştırıldıktan sonra ilaçlamaya geçilir. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

Kalibrasyon: İlaçlamadan önce ilaçlama aletinin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, aletin düzgün çalışması sağlanmalıdır. İlaçlamadan önce aletin uygun bir şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için, önce sadece su ile belirli bir alandaki ağaçlar düzgünce ıslatılır. Harcanan su miktarı belirlenerek ağaç başına kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

Bitki tahammülü: Tavsiyelere göre kullanıldığında tavsiye edildiği kültür bitkileri üzerinde herhangi olumsuz bir etkisi yoktur. Tereddüt halinde, hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

UYGULAMA ZAMANI

Elma karalekesi: 1.ilaçlama: tomurcukların kabardığı devrede, 2. ilaçlama: pembe tomurcuk devresinde, 3 .ilaçlama : çiçek taç yapraklarının % 70-80’i döküldüğü devrede

Kayısı Çiçek monilyası: 1. İlaçlama: çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2. Ilaçlama: tam çiçeklenme döneminde ( % 90-100 çiçekte)

Armut karalekesi: 1. İlaçlama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3–5 gün önce), 2. İlaçlama: Beyaz rozet döneminde, 3. İlaçlama: Çiçek taç yaprakları %70–80 dökülünce, 4. ve diğer ilaçlamalar 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Genellikle, yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyve ağaçlarında kullanılan diğer fungisitler ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde uygulamadan önce küçük bir karışabilirlik testi yapılmalıdır. Şayet CARPAZ 50 WG başka ilaçlar ile depo karışımı olarak kullanılacak ise ilacı suya aşağıdaki sıraya göre koyunuz:

Önce CARPAZ 50 WG sonra karışıma giren diğer ilaç konur. Şayet karışım halinde kullanılacak ilaçlar “suda eriyebilir ambalaj”da bulunuyor ise önce bunlar, sonra CARPAZ 50 WG konur.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 300 g * 20 Adet - 400 g * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor