Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SCORPİON 250 EC

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 250 g / L Difenoconazole
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: G1:3
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.
Bitki

Hastalık Zararlı Yabancı Ot

Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Elma Karaleke Venturia inaequalis 10 ml/ 100 L. su 14 gün
Armut Karaleke Ventruia pirina 10 ml/ 100 L. su 14 gün
Şeker Pancarı   Yaprak Leke Hastalığı Cercospora beticola    30 ml/da 14 gün
Külleme Erysiphe betae 20 ml/da 14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (Çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde),

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.

Armut karalekesi:

1. Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce),

2. Uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,

4. ve diğer uygulamalar: İklim koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Şekerpancarı yaprak leke hastalığı: Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5 inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Şekerpancarı küllemesi: Hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır ve ihtiyaca göre 20 gün ara ile devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: SCORPİON 250 EC, kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanıldığı bitki koruma ürünlerinden etkilenmez. İhtiyaç halinde diğer bitki koruma ürünleri ile fiziksel karışabilirlik durumu sözkonusu ürüne az miktarda SCORPİON 250 EC ilave edilmek suretiyle kontrol edilebilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml * 50 Adet
  • 250 ml * 40 Adet
  • 500 ml * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor