Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

MOSETAM 20 SP

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: % 20 Acetamiprid
Formülasyon Şekli: Eriyebilir Toz (SP)
Kimyasal Grubu: 4A
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.
Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu Dönemi İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Pamuk Pamuk Yaprak Biti Aphis gossypii 10 g./da (Nimf-Ergin) ---
Tütün Beyaz Sineği Bemisia tabaci 40 g./da (Larva, Ergin) ---
Yaprak Pireleri Empoasca decipiens, Asymmetrasca decedens 10 g./da (Nimf-Ergin) ---
Patates Patates Böceği Leptinotarsa decemlineata 6 g./da (Larva-Ergin) 7 gün
Domates (Tarla) Tütün Beyaz Sineği Bemisia tabaci 30 g./da (Larva-Ergin) 3 gün
Domates (Sera) Tütün Beyaz Sineği Bemisia tabaci 30 g./ 100 L. su (Larva-Ergin 3 gün
Tütün Şeftali Yaprak biti Myzus persicae 10 g./da (Nimf-Ergin) 10 gün
Antepfıstığı Antepfıstığı psillidi Agonoscena pistaciae 20 g./ 100 L. su    (Ergin-Nimf 7 gün
Elma Elma Yeşil Yaprakbiti Aphis pomi 20 g./ 100 L. su (Ergin-Nimf) 14 gün
Karpuz Şeftali yaprakbiti Myzus persicae 25 g/da (Ergin-Nimf) 7 gün
Kiraz

Kiraz siyah yaprakbiti

Myzus cerasi

25 g/100 l su

(Ergin-Nimf) 7 gün

Biber

(Sera)

Şeftali yaprakbiti Myzus persicae 25 g/100 L su (Ergin-Nimf) 3 gün
Tütün Beyaz Sineği Bemisia tabaci 30 g./ 100 L. su (Larva-Ergin 3 gün
Sera Beyaz Sineği Trialeurodes vaporariorum 30 g./ 100 L. su (Larva-Ergin 3 gün
Patlıcan (Sera) Tütün Beyaz Sineği Bemisia tabaci 30 g/100 L su (Larva-Ergin) 1 gün
Sera Beyaz Sineği Trialeurodes vaporariorum 30 g./ 100 L. su (Larva-Ergin 1 gün

Hıyar

(Sera)

Tütün Beyaz Sineği Bemisia tabaci 30 g/100 L su (Larva-Ergin) 3 gün
Sera Beyaz Sineği Trialeurodes vaporariorum 30 g./ 100 L. su (Larva-Ergin 3 gün
Kornişon (sera) Tütün Beyaz Sineği Bemisia tabaci 30 g./ 100 L. su (Larva-Ergin) 3 gün
Sera Beyaz Sineği Trialeurodes vaporariorum 30 g./ 100 L. su (Larva-Ergin) 3 gün
Nar Yaprak biti Aphis punicae 20 g./ 100 L. su (Ergin-Nimf) 14 gün
Nar beyazsineği Siphoninus phillyreae 20 g/100 L su larva 14 gün
Şeftali Şeftali yaprakbiti Myzus persicae 25 g/100 l su (Ergin-Nimf) 14 gün

ÖZELLİKLERİ: Mosetam 20 SP sistemik etkili bir bitki koruma ürünüdür.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama zamanı: Uygulama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Uygulamadan sonra 6 saat içerisinde yağmur yağarsa uygulama tekrarlanmalıdır. Aynı yetiştirme periyodunda 2'den fazla uygulama yapılmamalıdır.

Pamukta Pamuk yaprakbitine karşı: Fide döneminde seyreltmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında ilaçlı mücadele yapılmalıdır.

Pamukta Tütün beyazsineğine karşı: Beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva+pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Pamukta yaprakpirelerine karşı: Sürveylerde 50 da' lık pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı tespit edilir. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpiresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Patateste Patates böceği: Örnekleme için, tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir.Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekmeyebilir.

Domates(tarla-sera), Biber(sera), Hıyar(sera), Kornişon(sera), Patlıcan(sera) (Tütün beyazsineği, Sera beyazsineği): Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Tütünde Şeftali yaprakbitine karşı: Bir yaprakta ortalama 25 adet nimf+ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Antepfıstığı psillidine karşı: Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına  20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoit çıkışı ve yaprak yüzeyince yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Elma Yeşil yaprakbiti: Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15’inde bulaşıklık olursa ilaçlama yapılmalıdır.

Karpuzda Şeftali yaprakbiti: İlaçlama zamanını saptama amacı ile nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinden tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.

Kirazda Kiraz siyah yaprakbiti: Mart- ekim aylarında yapılan sürgün kontrollerinde en az 7 sürgün/ağaç siyah yaprakbiti ile bulaşıksa ilaçlama yapılmalıdır.

Biberde (sera) Şeftali yaprakbiti: İlaçlama zamanını saptama amacı ile yapılan kontrollerde bir yaprağa düşen zararlı sayısı 10-20 adet ise mücadeleye başlamak gerekir.

Narda Yaprakbiti: Tomurcuklar patladıktan sonra ağaç başına ortalama 10 sürgün bulaşıksa mücadeleye karar verilir.

Narda Nar Beyazsineği: Uygulama zamanını tespit amacıyla ilkbaharda mayıs ayı başı itibari ile etek dallardaki yaprakların alt yüzeyleri kontrol edilerek sayımlar yapılır. Yumurta, larva ve pupa sayılarının toplamı yaprak başına 10 ve üzeri ise uygulamaya karar verilir. S. phillyreae'ye nar bahçelerinde uygulama için gerekli olan yoğunluğa Akdeniz Bölgesi'nde genel olarak mayıs ayının ikinci yarısında ulaşmaktadır. Fakat bu dönemde nar bitkisi tam çiçeklenme döneminde olduğu için uygulamalar haziran ayı ilk yarısı gibi yapılmalıdır. Bu dönemde yapılacak tek uygulama zararlı ile mücadelede yeterlidir.

Şeftalide Şeftali Yaprakbiti: Ağaçlarda çiçek tomurcuklarının belirmesinden sonra yapılan kontrollerde 50 ağaçta 7 sürgünde bulaşıklık saptanırsa ilaçlama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri hariç, diğer insektisit, fungisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılarak uygulanabilir.Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 g * 30 Adet
  • 400 g * 20 Adet
  • 800 g * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor