Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TRADOR 45 EC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 22.5 g/l Pinoxaden + 22.5 g/l Clodinafop-propargyl + 5.63 g/l Cloquintocet-mexyl (safener)
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: A:1

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

BUĞDAY

Kısır yabani yulaf (Avena sterilis)

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Delice (Lolium temulentum)                  

Yumuşak başaklı kuşyemi

(Phalaris paradoxa)

Küçük başaklı kuşyemi (Phalaris minor)

Kısa başaklı kuşyemi

(Phalaris brachystachys)

100 ml/da

Erken kardeşlenme döneminden bayrak yaprağı çıkarma dönemine kadar-çıkış sonrası

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN  ÖZELLİKLERİ VE ETKİ ŞEKLİ: TRADOR 45 EC, tüm buğday çeşitlerinde dar yapraklı yabancı otları kontrol eden ve Pinoxaden + Clodinafop-propargyl aktif maddelerinin karışımından oluşan yeni bir sistemik bitki koruma ürünüdür. Buğdayın erken kardeşlenme döneminden bayrak yaprağı çıkarma dönemine kadar geniş bir kullanım aralığı vardır.

DİKKAT: Yulafta kullanılmamalıdır. Kuraklık, zararlı ve hastalık baskısı, sel altında kalma gibi stresli koşullarda etki düşüklüğü bekleneceğinden bu koşulların varlığı durumunda uygulamalardan kaçınılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Uygulama aletinin basıncının 3 bar olması önerilir.  Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğdayın erken kardeşlenme devresinden bayrak yaprağı çıkarma devresine kadar çıkış sonrası olarak uygulanabilir.

TRADOR 45 EC uygulamadan bir saat sonra yağan yağışlardan etkilenmez.2,4-D gibi hormon içerikli herbisitlerle karışımlarından kaçınılmalı, TRADOR 45 EC önce uygulanmışsa hormon içerikli herbisitler yedi gün sonra, hormon içerikli herbisitler önce uygulanmışsa TRADOR 45 EC 21 gün sonra uygulanmalıdır. Hububat ile rotasyona giren ürünlerde hiçbir fitotoksik etkisi yoktur. Biyolojik etkinlikte toprak tipi ve organik madde içeriğinin önemi yoktur.

Bitki Tahammülü: Önerildiği şekilde kullanıldığında TRADOR 45 EC, tavsiye edildiği kültür bitkilerince iyi bir şekilde tolere edilir. Hiçbir fitotoksisitesi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

TRADOR 45 EC, bitki koruma ürünlerinin birçoğu ile uygulama zamanları doğru olmak kaydı ile tank karışımı şeklinde karıştırılabilir. Karışıma girecek bitki koruma ürünleri uygulama tankına ayrı ayrı ilave edilmeli, karıştırıcı sürekli çalıştırılmalıdır.  Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir. Hazırlanan karışım hemen kullanılmalıdır. Hormon içerikli herbisit karışımlarından kaçınılmalıdır.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor