Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

BELDAX 60 DF

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: % 60 Bensulfüron-methyl
Formülasyon Şekli: Kuru Akışkan(DF)
Kimyasal Grubu: B,2
Etki Şekli: Sistemik etkilidir.
Bitki            Hastalık Zararlı Yabancı Ot           Latince İsmi                      Dozu
Çeltik      Kızotu Cyperus difformis

6 gr/da    

Kurbağa Kaşığı Alisma Plantago
Sandalye Sazı Scirpus mucronatus

ÖNEMLİDİR : Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara veya diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları veya tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya ilacın taşınarak veya yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. İlaçlama sırasında ilacın tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

GENEL BİLGİLER: BELDAX 60 DF çeltikte yabancı ot mücadelesinde düşük dozlarda kullanılan seçiciliği yüksek bir herbisittir. Kuru akışkan formülasyonunda hazırlanmıştır.

UYGULAMA ZAMANI : En iyi sonuç için BELDAX 60 DF'in yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak, yada 5-10 cm boyda) kullanılması gerekir. BELDAX 60 DF doğrudan doğruya su ile dolu (5-10 cm derinliğinde) tavalara tatbik edilir. En iyi ot kontrolü için ilaçlamadan sonraki 4-5 gün boyunca tavalardaki su boşaltılmamalı ve tavalar arasındaki su geçişi engellenmelidir. 

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

BELDAX 60 DF adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BELDAX 60 DF’ nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

FİTOTOKSİTE : BELDAX 60 DF tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

ÜRÜN MUNAVEBESİ : BELDAX 60 DF, rezidüel etkisi kısa bir herbisittir. Çeltikten sonra ekilen normal münavebe ürünlerinde olumsuz etkisi yoktur.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : BELDAX 60 DF' nin normal kullanım dozunda Darıcan’a (Echinochloa crusgalli) etkisi düşüktür.  Bu yabancı otun problem olduğu tarlalarda diğer otlarla birlikte Darıcan'a karşı da yeterli etkiyi sağlayabilmek için Molinate terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılabilir. Molinate terkipli SAFA DRAM 6 E ilacının ruhsatlı dozuyla yapılan tank karışımı çalışmaları geniş yapraklı yabancı otlara ve Darıcana (Echinochloa crusgalli) çok iyi sonuç vermiştir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 60 gr * 60 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor