Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SPOTLİGHT

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 450 g / L.Prochloraz
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: G1,3

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Arpa ve Buğday
 

Tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları

Fusarium spp., Bipolaris sorokiniana, Rhizoctonia spp., Pseudocerposporella herpotrichoides 100 ml/da 35 gün

Arpa

Tahıl küllemesi Erysiphe graminis f. sp. hordei 100ml/da          35 gün
Kültür Mantarları

Kültür mantarında

Örümcek ağı hastalığı
Cladobotrium dendroides 1.25 ml/m² 10 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIMA ŞEKLİ:

Buğday ve Arpada kök ve kökboğazı çürüklüğü; Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

Arpada tahıl küllemesi; Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla buluşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulanmasına başlanmalıdır.

Kültür mantarında örümcek ağı; SPOTLİGHT koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1.flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice uygulanmasına dikkat edilmelidir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

SPOTLİGHT herbisit, fungisit ve insektisitlerle karıştırılmadan önce bir ön deneme yapılması önerilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 500 ml*20 Adet
  • 1 L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor