Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA CAPTAN 50 WP

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 50 Captan
Formülasyon Şekli: Islanabilir Toz (WP)
Kimyasal Grubu: M4
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile

Hasat Arasındaki Süre

Armut

Karaleke (Venturia pirina)                                                                                              

150 g/100 L su                      

14 gün

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)   

150 g/100 L su  

14 gün

Erik

Cep hastalığı (Taphrina pruni)

300 g/100 L su    

14 gün

Kiraz, Vişne

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa=Sclerotinia laxa) 

300 g/100 L su

14 gün

 

 Şeftali, Kayısı

 

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası

(Monilinia laxa=Sclerotinia laxa) 

 

 

300 g/100 L su 

 

 

14 gün

 

Şeftali, Kayısı  

 

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Wilsonomyces carpophylus)

300 g/100 L su

14 gün

Turunçgiller

 

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması

(Phytophthora  citrophthora)  

300 g/100 L su (Meyve enfeksiyonları)    

28 gün

 

Yenidünya

Karaleke

(Venturia inaequalis var. eriobotryae)

300 g/100 L su

14 gün

 

Bağ**

Mildiyö (Plasmopara viticola)               

300 g/100 L su    

28 gün

Ölükol (Phomopsis viticola)*

250 g/100 L su (Yaz uygulaması)

28 gün

 

Sebze Fideleri***

Kök çürüklüğü (Çökerten)

(Pythium spp., Fusarium spp., Rhizoctonia spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)

200-250 g/100 L su

28 gün

Domates

Mildiyö (Phytophthora infestans)

300 g/100 L su

 

 

14 gün
 

Yaprak küfü (Cladosporium fulvum)

250 g/100 L su

Sebzelerde kurşuni küf

(Botrytis cinerea)

250 g/100 L su

Marul

Mildiyö (Bremia lactucae)

300 g/100 L su

28  gün

Soğan

Mildiyö (Peronospora destructor)

300 g/100 L su

28  gün

Patates

Mildiyö (Phytophthora infestans)

350 g/100 L su

28  gün

Karanfil

(Süs bitkisi)

Pas (Uromyces caryophyllus)    

250 g/100 L su 

14 gün

Tütün (Fidelik)

Çökerten ve kök çürüklüğü

(Rhizoctonia spp., Pythium spp.,

Fusarium spp., Alternaria spp.,

Sclerotinia spp.)

200 g/100 L su        

28 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** (Fidelik ilaçlaması) )Fidelik uygulamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişmektedir.

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMA ŞEKLİ : Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile  bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir.

KULLANIM ŞEKLİ: Koruyucu ve tedavi edici olarak günün erken saatlerinde veya akşam serinliğinde bitkilerin her tarafı iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmalıdır.

Armutta Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında, 2. ilaçlama beyaz rozet döneminde,3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce,4.ve diğer ilaçlamalar hava şartlarına ve hastalığın seyrine göre 8-10 gün ara ile yapılmalıdır.

Elma Kara Lekesi: 1.ilaçlama çiçek gözleri kabardığında,2.ilaçlama pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görülünce),3.ilaçlama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce ,4. ve diğer ilaçlamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlara göre 10 gün ara ile yapılır.

Erik Cep Hastalığı: 1. ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde,2.ilaçlama çiçek taç yaprakların % 80 döküldüğü dönemlerde yapılır.

Şeftali’de Monilya: 1. ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),2.ilaçlama tam çiçeklenmede       (% 90-100 çiçekte).

Şeftali, Kayısı Yaprak Delen: 1.ilaçlama sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra,2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce,3.ilaçlama meyvelerde kılıf sıyrılırken yapılmalıdır.

Yenidünya Karaleke: 1.ilaçlama sonbaharda çiçek tomurcukları kabarmadan önce, 2.ilaçlama çiçek tomurcukları açılmadan önce,3.ilaçlama çiçek taç yapraklarının dökülmesinden sonra,4. ve diğer ilaçlamalar 3.ilaçlamadan hasada 20 gün kalıncaya kadar 10 gün arayla yapılır.

Bağda Ölükol : 1.ilaçlama sürgünler 2-3 cm.,2.ilaçlama sürgünler 8-10 cm.,3.ilaçlama sürgünler 25-30 cm’yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Bağ Mildiyösü : 1.ilaçlama sürgünler 25-30 cm olunca.2. ve daha sonraki ilaçlamalara hastalığın seyri ve meteorolojik koşullara bağlı olarak enfeksiyon için uygun koşullar mevcut ise 8-10 gün gün ara ile devam edilir. Enfeksiyon için uygun koşullar ortadan kalkınca ilaçlamaya son verilir.

Sebzelerde Kök Çürüğü (Çökerten) : Fidelikte hastalık görüldüğünde ilaçlamaya başlanır ve hastalık duruncaya kadar 2-3 kez bir hafta ara ile ilaçlama yapılır.

Domates Mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzünde beyaz kül gibi konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır.

Domates Yaprak Küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Marul Mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır, birer hafta ara ile hasattan en az bir hafta öncesine kadar devam edilir.

Soğan Mildiyösü : Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır.

Sebzelerde Kurşuni Küf : Çevrede hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanır.

Karanfil Pası : Çelikler sıraya geçirilmeden önce ilaçlanmaya başlanmalı ve 10’ar gün ara ile ilaçlamalar yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü: Hastalığın her yıl görüldüğü alanlarda hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın

 16 ºC veya en düşük sıcaklığın 10 ºC’yi bulması ile ilaçlamaya başlanır.

Hastalığın her yıl görülmediği alanlarda ise çevrede yada tarlada ilk hastalık belirtisinin görülmesi beklenir. Havaların kuru ve sıcak geçtiği çevrelerde 15 gün ara ile 2-3 uygulama, serin ve yağışlı bölgelerde birer hafta ara ile 4-6 ilaçlama yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Cypermethrin terkipli ilaçlarla karıştırılabilir. Alkali karakterli ve yağlı ilaçlarla karıştırılmamalıdır. Diğer tarım ilaçlarıyla karışabilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 400 g*20 Adet
  • 800 g*20 Adet
  • 3 kg*6 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor