Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SAFA CAPRİ

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: % 55 Metiram + % 5 Pyraclostrobin
Formülasyon Şekli: Suda Dağılabilir Granül (WG)
Kimyasal Grubu: M3; C3,11

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

*Bağ

Mildiyö (Plasmopara viticola)

200 g/100 L su

 

28 gün

 Külleme (Erysiphe necator)

200 g/100 L su

Ölükol (Phomopsis viticola)

150 g/100 L su

Hıyar

(sera)

Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis)

250 g/100 L su

7 gün

Kornişon

(sera)

Kabakgillerde mildiyö

(Pseudoperonospora cubensis)

250 g/100 L su

7 gün

Domates

(sera)

Mildiyö

(Phytophthora infestans)

200 g/100 L su

3 gün

Karpuz

(sera)

Alternarya yaprak yanıklığı

(Alternaria cucumerina)

200 g/da

7 gün

 * Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Hem değme (kontakt) hem de lokal-sistemik etkili bir fungisittir. İki farklı etki şekline sahip etkin maddeler nedeniyle, hem direnç yönetimi, hem de IPM’ye uygundur. İyi bir kalıcı etkisi vardır. SAFA CAPRİ spor çimlenmesini engellemede çok etkilidir, koruyucu olarak ve aynı zamanda hastalık gelişiminin erken döneminde kullanılmalıdır. Hastalıkların, ilaçlara karşı direnç oluşumunu engellemek için SAFA CAPRİ’ yi  farklı etki şekline sahip ilaçlarla dönüşümlü olarak kullanınız.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ugulamalar 1. bitki koruma ürününün süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile uygulama yapılır.

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek  tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3.Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Bağ Ölükol:

  • Yaz uygulaması:

1. Uygulama: Sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. Uygulama: Sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. Uygulama: Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Hıyar (Sera) ve Kornişon (Sera) Kabakgillerde Mildiyö : Bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk mildiyö belirtisinin görülmesi ile uygulamaya başlanır. Uygulamaların bitkinin her tarafını, özellikle de yaprak altlarını kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10  gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates (Sera) Mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Karpuz (Sera) Alternarya Yaprak Yanıklığı: Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etkinlik süresi dikkate alınarak 7-10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması gerekmektedir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 800 gr * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor