Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

SHERIFF

Ürün Grubu: Biyosidal İnsektisitler
Aktif Madde: 10 g/l saf Lambda-cyhalothrin + 40 g/l saf tetramethrin + 50 g/l saf PBO
Formülasyon Şekli: EW (Yağlı Emülsiyon)

Zararlı Türü-Yaşam evresi

Uygulama alanı ve şekli

Seyreltme oranı

Uygulama oranı

Uygulama dozu

Hamamböceği

(Ergin)

Boş Kapalı Alan

Spreyleme

1 L ürün +

19 L su,

500m2 alana uygulanır.

40 ml karışım/m2

0,02 g a.i/m2

Sivrisinek

(Ergin)

Boş Kapalı Alan

Spreyleme

1 L ürün +

19 L su,

500m2 alana uygulanır.

40 ml karışım/m2

0,02 g a.i/m2

Karasinek

(Ergin)

Boş Kapalı Alan

Spreyleme

1 L ürün +

19 L su,

500m2 alana uygulanır.

40 ml karışım/m2

0,02 g a.i/m2

Tahtakurusu

(Ergin)

Boş Kapalı Alan

Spreyleme

60ml ürün + 19940ml su, 500m2 alana uygulanır.

40 ml karışım/m2

0,0012 g a.i/m2

Pire

(Ergin)

Boş Kapalı Alan

Spreyleme

600ml ürün + 19400ml su,

500m2 alana uygulanır.

40 ml karışım/m2

0,012 g a.i/m2

Karınca

(Ergin)

Boş Kapalı Alan

Spreyleme

60ml ürün + 19940ml su,

500m2 alana uygulanır.

40 ml karışım/m2

0,0012 g a.i/m2

 

Kullanma şekli:                                                                                       

SHERIFF, içeriğinde üç aktif madde bulunan piretroid insektisittir. Su ile karıştırılarak püskürtme veya ULV ile uygulanır.

SHERIFF, tabloda belirtildiği şekilde iyice karıştırılır ve belirtilen ölçüdeki yüzey alana püskürtülür.

Etkin bir mücadele için, hedef haşerelerin saklandığı, dinlendiği ve görüldüğü yüzeylere, çatlaklara, yarıklara uygulama hedeflenir. Uygulanan alan, karışım ile iyice ıslatılmalıdır fakat yüzeyden akıp gitmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama sonrası 1 saat kapalı bırakılan alan, en az 1 saat havalandırılır.

 

Net: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 1 L, 3 L, 5 L, 10 L, 17 L, 20 L, 25 L, 60 L.

 

Ambalaj açılmış ürünü 90 gün içerisinde kullanınız.

Ürünün raf ömrü 25±2°C’de 2 (iki) yıldır.

Ürün Ambalajı

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor