Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TRİMAZİNE 75 WP

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: % 75 Cyromazine
Formülasyon Şekli: Islanabilir toz (WP)
Kimyasal Grubu: 17
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı organizma adı Uygulama dozu

Son uygulama ile

hasat arasındaki süre

Fasulye

Yaprak galeri sinekleri

(Lriomyza spp. )    

20 g/100 litre

suya veya dekara    

14 gün

Domates (Sera)

Yaprak Galeri Sinekleri

(Liriomyza spp.)

20 g/100 litre

suya veya dekara

14 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Uygulama tekniği:

Tarla koşullarında dekara asgari 20 l su kullanılmalı, yeşil aksamın bol olduğu yerlerde kullanılacak su miktarı dekara asgari 50 l'ye çıkarılmalı, karışım ile bitkiler iyi bir şekilde ıslatılmalıdır. Seralarda, bitkilerin büyüklüğüne ve sıklığına göre karışım miktarı 50-150 l civarında olmalıdır. Bitki aksamını karışım ile iyice kaplayınız, ancak karışım damlalarının birleşerek bitkiden yıkanarak uzaklaşmamasına özen gösteriniz. Karışımı uygularken bitkilerin dışına gelmemesine dikkat ediniz. Uygulanan alanın üzerinden bir daha geçmekten veya tavsiye edilen dozdan daha fazla uygulanmasından kaçınınız.

Uygulama zamanı:

Fasulyede ve Domateste (sera) Yaprak galeri sinekleri: Yaprak başına ortalama 4 larva gözlendiğinde  uygulamaya başlanır, gerektiği taktirde 30 gün aralıklarla tekrarlanır. Trimazine 75 WP ile üçten fazla uygulama yapılmamalıdır.

Bitki tahammülü

Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında Trimazine 75 WP mahsül tarafından çok iyi tolere edilir. Şüphe halinde (hassas çeşit, yeni çeşit, vs) bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Entegre Mücadele ve Anti-rezistans Strateji

Trimazine 75 WP birçok faydalı türe karşı seçicidir. Bu itibarla modern entegre mücadele programlarında başarıyla kullanılabilir. Özellikle yoğun kullanım programlarında anti-rezistans tedbirlerin alınması gerekir.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Nötr reaksyonlu pek çok standart insektisit ve fungisit ile karışım halinde kullanılabilir. Şüphe halinde (hassas çeşit, yeni türler gibi durumlarda) önce bitki tahammülünü kontrol ediniz.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 40 g * 40 Adet
  • 100 g * 40 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor