Çevre Politikası

Çevreye Saygı ve Çevre Bilinci

"Koruma, önlemekle başlar."

;

“Korumak, önlemekle başlar” prensibinden hareketle;

  • Faaliyetlerimizde çevreyle ilgili yasal düzenlemelere ve standartlara uymayı,
  • Çalışan temsilcilerinin görüşlerini almayı,
  • Belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için kaynak sağlamayı, kaynakları verimli kullanmayı,
  • Çevre kirliliğini kaynağında yok etmeyi, atıkları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızda çevre bilincini artırmayı,
  • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı, çevrenin korunmasına dair iş birliği yapmayı,
  • Çevre Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı,

taahhüt ederiz.

 

Yükleniyor