Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

BASULTRA 200 SL

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 200 g/l Glufosinate ammonium tuzu
Formülasyon Şekli: Suda Çözünen Konsantre (SL)
Kimyasal Grubu: H:10

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı

Kontrol Ettiği Yabancı Otlar

Kullanım Dozu

 

 

 

 

 

 

 

Meyve, *Bağ ve Turunçgil Bahçeleri

 

 

Tek Yıllık Yabancı Otlar

Tilkikuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Püsküllü çayır (Bromus tectorum)               

Sirken (Chenopodium album)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Turnagagası (Geranium dissectum)

Dikenli yabani marul (Lactuca serriola)

Sinir otu (Plantago major)             

Semizotu (Portulaca oleracea)    

İmamkavuğu (Senecio vulgaris)

Yabani hardal (Sinapis arvensis)

Eşek marulu (Sonchus arvensis)

Yonca (Medicago spp.)                              

 

 

 

 

 

 

300-750 ml/da   

Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede.

Çok Yıllık Yabancı Otlar

Topalak  (Cyperus rotundus)                   

Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon)     

Kanyaş (Sorghum halepense)

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BASULTRA 200 SL, “Glufosinate ammonium tuzu” etkili maddesini ihtiva eden bir herbisittir. Etkili madde, yabancı otların yaprak ve sürgünlerden bitki bünyesine girerek, kök ve rizomlarına kadar taşınır. Meyve, Bağ ve Turunçgil bahçelerinde dar ve geniş yapraklı otlara karşı başarıyla kullanılır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Uygulamadan en iyi sonuç, yeşil aksamın bol olduğu ve yabancı otların aktif olarak geliştiği genç dönemlerde elde edilir. Kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidanların henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna Bitki Koruma Ürünü temas etmemelidir. Bitki Koruma Ürününün etki şekli sistemik olduğundan, Bitki Koruma Ürününün etkisinin azalmaması için uygulama üzerinden 4 ila 5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bazı herbisitler ile karışabilir. Bu konuda firma ile ve resmi teşkilat ile temas edilebilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet
  • 5 L * 4 Adet
  • 20 L * 1 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor