Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

GALAXY 240 EC

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 240 g / L Oxyfluorfen
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: E:14
Etki Şekli: Kontak

BİTKİ  ADI

KONTROL ETİĞİ YABANCI OTLAR

KULLANIM DOZU VE DÖNEMİ

SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

AYÇİÇEĞİ

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Farekulağı (Anagallis arvensis)

Kara pazı (Atriplex patula)                            

Kokar ot (Bifora radians)       

Kısır brom (Bromus sterilis)                          

Sirken (Chenopodium album)

Bambul otu (Chrozophora tinctoria)              

Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis)

Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)

Gelincik (Papaver rhoeas)                           

Semizotu (Portulaca oleracea)                     

Sarmaşık çobandeğneği  (Polygonum convolvulus)

Tarla düğün çiçeği (Ranunculus arvensis)  

Kirpi darı  (Setaria spp.)                                

Yabani hardal (Sinapis arvensis)                 

Köpek üzümü (Solanum nigrum)                  

Eşek marulu (Sonchus arvensis)                 

Adi yavşan otu (Veronica hederifolia)          

Domuz pıtrağı (Xanthium strumarium)

100 ml/da

Ekimden sonra ilk hafta içinde,  yabancı otların çıkışından önce

 

21 gün

 

 

SOĞAN

75 ml/da

Tohumdan baş soğan yetiştiriciliğinde soğanların 2-4 yapraklı döneminde mum tabakası oluştuktan sonra,

Arpacıktan baş soğan yetiştiriciliğinde ekim sonrası, soğanların çıkışından önce veya soğanların 2-4 yapraklı gerçek döneminde

 

21 gün

 

KARNABAHAR

150 ml/da

Dikimden 1 gün önce toprak üstüne, yabancı otlar 2-3 cm boydayken veya çıkmadan önce

21 gün

NARENCİYE

250 ml/da

Yabancı otlar çıkmadan önce

21 gün

ARMUT

250 ml/da

Yabancı otlar çıkmadan önce

21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AYÇİÇEĞİ: Ekimden sonra ilk hafta içinde, y.otların çıkışından önce kullanılır.

SOĞAN: Tohumdan baş soğan yetiştiriciliğinde soğanların 2-4 yapraklı döneminde,

Arpacıktan baş soğan yetiştiriciliğinde ekim sonrası, soğanların çıkışından önce veya soğanların    2-4 yapraklı gerçek döneminde kullanılır.

KARNABAHAR: Dikimden 1 gün önce toprak üstüne, yabancı otlar 2-3 cm boydayken veya çıkmadan önce kullanılır.

NARENCİYE: Yabancıotlar çıkmadan önce kullanılır.

ARMUT: Yabancı otlar çıkmadan önce kullanılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Dar yapraklı yabancı otlara etkili Bitki Koruma Ürünleriyle karıştırılarak kullanılabilir. Yayıcı yapıştırıcı ile birlikte kullanmayınız.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 cc
  • 500 cc
  • 1 L

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor