Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

ALFABEN

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 240 g/l Metaflumizone
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 22B

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Domates

(sera ve tarla)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

100 ml/da

(larva)

3 gün

 

Domates

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

100 ml/da

(larva)

3 gün

 

Biber

(sera ve tarla)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/da

(larva)

1 gün

 

Hıyar

(sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/ 100 L su

(larva)

3 gün

 

Kornişon

(sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/ 100 L su

(larva)

3 gün

 

Patates

Patates böceği

(Leptinotarsa decemlineata)

25 ml/da

(larva,ergin)

7 gün

 

Pamuk

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

100 ml/da

larva

21 gün

Patlıcan (sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/100 L su

larva

3 gün

Marul

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

100 ml/da

larva

3 gün

ETKİ ŞEKLİ ve ÖZELLİKLERİ:

Semicarbazone grubundan olan Metaflumizone mide yolu ve kontakt yolla alınmakta ve zararlının sinir hücrelerinin sodyum kanallarında reseptörlere bağlanarak kanalları tıkamakta ve kontrolü sağlamaktadır. Bu yeni etki şekli ile pyrethroidler ve diğer kimyasallardan farklıdır ve aralarında çapraz direnç yoktur. Orta derecede translaminar taşınma özelliğine sahiptir.

KULLANMA ŞEKLİ:

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak / ha) ve serada  (1 tuzak / sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır. Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3' ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’ i bulaşık bulunmuş ise  uygulama yapılır.

Biber, Hıyar, Kornişon, Patlıcan ve Marulda Pamuk yaprakkurduna karşı köşegenler yönünden yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde uygulama yapılır.Uygulamalar larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Patates böceğine karşı günlük ortalama sıcaklık 14-15 ºC' ye ulaştığında tarlaya köşegenler istikametinde girilerek, ocaklarda zararlının yumurta, larva ve ergini aranır. Herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebildiğinden uygulama gerekmeyebilir. Bununla birlikte, yapılan araştırmalar sonucunda, patates bitkisinin yapraklarında  patates böceğinin neden olduğu %20 oranındaki zarar bitki tarafından tolere edilebilmekte ve üründe azalma olmamaktadır. Bu oran fenolojik dönemine ve gelişimine bağlı olarak %40' a kadar çıkmaktadır.

Pamuk yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

İlacın Hazırlanışı: Önerilen dozda ilaç, ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılıp, yarıya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna karıştırılarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Action MZ ve Penthium DF gibi ilaçlarla karışabilir. Ancak karışım yapmadan önce ön karışım testi yapılması önerilir.

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 40 Adet
  • 500 ml * 20 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor