Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

FIESTA 240 SC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 240 g/L Spinosad
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: 5

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı

 

Zararlı Organizma Adı

 

Uygulama

Dozu ve Dönemi

Son Uygulama

 İle Hasat Arasındaki Süre

 

Biber (Sera)

Çiçek tripsi

(Franklinella occidentalis)

40 ml/da

larva,ergin

3 gün

*Bağ

Salkım güvesi

(Lobesia botrana)

20 ml/100 l su

larva

7 gün

Domates

(Sera)

Domates güvesi

(Tuta absoluta)

50 ml/100 l su

larva

3 gün

Hıyar

(Sera)

Çiçek tripsi

(Franklinella occidentalis)

40 ml/da

larva,ergin

3 gün

Kornişon (Sera)

Çiçek tripsi

(Franklinella occidentalis)

40 ml/da

larva,ergin

3 gün

Çilek

Çiçek tripsleri

(Franklinella occidentalis)

(Frankliniella intonsa)

40 ml/da

larva,ergin

3 gün

Kiraz

Kiraz sineği

(Rhagoletis cerasi)

12,5 ml/100 l su

3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

FIESTA 240 SC'den, en iyi sonucu almak için tavsiye dozunda kullanılması şarttır.Suyla hemen karıştığından dolayı her türlü uygulama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir.

FIESTA 240 SC mide ve temas etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan dolayı, uygulama sırasında bitkinin tüm yüzeyinin kaplanmasına özen gösterilmesi gereklidir.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir.Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzeri olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir.Etkili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır.İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir.Her döle bir uygulama yapılır.

Domates güvesine karşı ergin çıkışını saptamak için dikimden hemen sonra tarlada (1-2 tuzak/ha) ve serada (1 tuzak/sera) eşeysel çekici feromon tuzaklar kullanılır.Tuzaklar haftada bir kontrol edilir ve tuzakta ilk ergin görüldüğünde üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta, larva ve pupa aranır. 100 bitkiden 3'ü zararlının herhangi bir biyolojik dönemi ile bulaşık ise uygulama yapılır.

Biber, Hıyar ve Kornişonda çiçek tripsine karşı küçük yapraklı bitkilerde bir dekarda tesadüfen 25 bitki ve her bitkiden 2'şer yaprak, büyük yapraklı bitkilerde ise 25 bitkiden 1'er yaprak alınır ve binoküler altında trips, ergin ve larvaları sayılır. Yine her bitkiden tesadüfen alınan 2'şer çiçek, bir tepsi içinde beyaz bir kağıda silkelenerek alınır ve düşen trips larva ve erginleri sayılır. Yaprak başına düşen trips sayısı (ergin+larva) küçük yapraklı bitkilerde 10, büyük yapraklı bitkilerde 20 adet ise mücadele yapılır.

Çilekte çiçek tripslerine karşı mücadele zamanını belirlemek amacıyla, çilek tarlası farklı yönlerde rastgele gezilerek en az 100 çiçek kontrol edilir. Zararlı, bitkinin çiçeklenme  döneminde zarara neden olduğundan, en erkenci çeşidin çiçeklenmesinden itibaren haftada en az 1-2 kez kontroller yapılmalı ve popülasyon yoğunluğu 10 thrips/çiçek olduğunda, kimyasal mücadeleye karar verilmelidir. İlaç uygulamaları polinatör faaliyetinin en az olduğu çiçeklenme öncesinde veya bitkilerin %10'u çiçek açmadan önce yapılır.

Kiraz sineğine karşı görsel sarı yapışkan tuzaklarda ilk ergin yakalandıktan sonra 7-10 gün içinde uygulamanın yapılması gerekir.

KARIŞABİLİRLİK:

Kükürt ve kuvvetli alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce çiftçinin kendi imkan ve sorumluluğunda  bir ön karışım denemesinin yapılması önerilir.

Entegre mücadele programların (IPM) uygun olduğundan, faydalılara zehirli bir preparat ile karıştırılması durumunda bu özelliğini kaybeder.


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor