Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

GAİNER 10 WP

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 10% Chlorsulfuron
Formülasyon Şekli: Suda Islanabilir Toz (WP)
Kimyasal Grubu: B,2

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu ve Dönemi

 

 

Buğday

Süpürge otu

Kokarot

Yavşan otu

Kanarya otu

Yabani hardal

(Sisymbrium altissimum)

(Bifora radians)

(Veronica arvensis)

(Senecio vulgaris)

(Sinapis arvensis)

7,5 g/da

 

Çıkış öncesi

 

Buğday,

Arpa,

Yulaf,

Çavdar,

Tritikale

Kokarot

Köygöçüren

Süpürge otu

Yapışkan otu

Yabani hardal

Yavşan otu

Yabani tere

Papatya

Sarmaşık çobandeğneği

Yumrulu jeranyum

(Bifora radians)

(Cirsium arvense)

(Sisymbrium altissimum)

(Galium tricornutum)

(Sinapis arvensis)

(Veronica arvensis)

(Cardaria draba)

(Matricaria chamomilla)

(Polygonum convolvulus)

(Geranium tuberosum)

7,5 g/da

 

Çıkış sonrası

 

* Sadece Marmara Bölgesi hububat ekim alanlarında kullanılmalıdır. Diğer bölgelerde kullanılması tavsiye edilmemektedir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: Kökler ve yeşil aksam yoluyla yabancı otlar tarafından bünyelerine alınır. Hassas yabancı otların büyümesi uygulamadan kısa bir süre sonra durur. Ancak ölüm belirtileri, büyüme şartlarına, yabancı otların hassasiyetlerine bağlı olarak uygulamadan 1-6 hafta sonra görülür. Uygulamadan sonra 2 saatlik yağışsız süre yabancı ot kontrolünün en yüksek seviyede olması açısından önemlidir. Uygulamadan sonraki sıcak ve nemli şartlar bitki koruma ürününün etkisini hızlandırır, soğuk ve kurak şartlar geciktirir. Uçucu ve yanıcı değildir. İlaçlama aletlerini aşındırmaz. Stres altındaki bitkiye uygulamayınız. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında tek yıllık pek çok geniş yapraklı otu kontrol eder. Birçok iki yıllık ve bazı çok yıllık otlar da kontrol edilir veya baskı altında tutulur.

Çıkış Öncesi Uygulama: Tatbikat üniform olarak buğday ekiminden sonra 3-4 gün içinde yapılmalıdır. Genel olarak, ilkbaharda çıkış yapan geniş yapraklı yabancı otları kontrol etmek için ikinci bir tatbikata gerek yoktur.

Çıkış Sonrası Uygulama: Tatbikat hububatın 2-3 yapraklı devresinden kın devresine kadar olan dönem içinde herhangi bir zamanda yapılabilir. Genç (5 cm çap veya yüksekliğe erişmemiş) ve aktif olarak büyümekte olan yabancı otlara tatbik edildiğinde daha iyi netice alınır.

MÜNAVEBE: Hububat-nadas-hububat ve hububat-hububat ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilir.

FİTOTOKSİSİTE: Münavebe bitkilerinde özellikle Brassica türleri ve şekerpancarında fitotoksik olabilir. 

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 150 g * 40 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor