Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TILSIM EC 25

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 250 g/L tebuconazole
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: G1,3
Etki Şekli: Sistemik Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Buğday

Tahıl küllemesi

 (Erysiphe graminis)

75 ml/da

35 gün

Sarı pas

(Puccinia striiformis)

75 ml/da

35 gün

*Bağ

Külleme 

(Erysiphe necator)

40 ml/100 L su

21 gün

Turunçgiller

Kahverengi leke

(Alternaria alternata f.sp. citri)

100 ml/100 L su

21 gün

Domates

 

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

50 ml/100 L su

7 gün

Yaprak küfü (Fulvia fulva)

50 ml/100 L su

7 gün

Yer fıstığı

Serkospora erken yaprak lekesi

(Cercospora arachidicola)

50 ml/100 L su

21 gün

Biber (sera)

Patlıcangillerde külleme

(Levillula taurica)

50 ml/100 L su

3 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Buğdayda tahıl küllemesi: İklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Buğday sarı pas: Hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamalara başlanmalıdır. Pas etmenlerine karşı yeşil aksam uygulaması yapılır. Yaprakların ve sapın yüzeyi karışım ile kaplanacak şekilde uygulama yapılmalıdır. İklim koşulları ve hastalığın durumu dikkate alınarak gerektiğinde 10-14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Bağ küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının olduğu dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan bitki koruma ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Turunçgillerde kahverengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla 15-20 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates yaprak küfü: Yapraklarda ilk lekeler görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamaya devam edilir.

Yerfıstığında serkospora erken yaprak lekesi: Uyglamaya hastalığın her yıl görüldüğü yerlerde ekimden 4-5 hafta sonra başlanır, hasada kadar devam edilebilir.

Biber (sera) Patlıcangillerde külleme: Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Hastalık ve iklim koşullarının  seyrine göre 12-14 gün ara ile uygulama tekrarlanır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek derecede asidik ve bazik bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.                                                                                                       

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 500 cc*20 Adet - 1 L*20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor