Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

MİLİS 30 SC

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 300 g/lt Pyrimethanil
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)
Kimyasal Grubu: D1:9
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.
KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR
Bitki adı           Zararlı organizma adı                                    Uygulama dozu Son uygulama ile hasat arasındaki süre
 *Bağ Kurşuni Küf Botrytis cinerea 100 ml./100 L.su 21 gün
 Domates Sebzelerde kurşuni Küf Botrytis cinerea 125 ml./100 L.su 3 gün
 Elma Karaleke Venturia inaequalis 50 ml/100 L. su 14 gün

 Biber (sera)

Sebzelerde kurşuni küf Botrytis cinerea 125 ml/100 L.su 3 gün
 Patlican (sera) Sebzelerde kurşuni küf Botrytis cinerea 125 ml/100 L.su 3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Milis 30 SC, etki şekli farklı yeni bir grup fungisit olup, kontakt ve translaminar etkili ve koruyucu özellikte bir bitki koruma ürünüdür. Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında bitkilerde zararlı bir etkisi yoktur.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır.Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur.Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir.Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır.Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda kurşuni küf: Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde; 1. Uygulama: Tanelerin olgunluk başlangıcında. 2. ve diğer uygulamalar: Kullanılan ürünün etki süresi dikkate alınarak yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir. Ege, Marmara ve Doğu Anadolu Bölgelerinde; 1.Uygulama: Çiçeklenmeden hemen önce, 2. Uygulama: Kapalı salkım döneminde, 3. ve diğer uygulamalar: Son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süreye dikkat edilmelidir.

Domateste kurşuni küf: Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalara 10 gün arayla hastalığın seyrine göre devam edilir. Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Biber(sera) kurşuni küf: Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

 1.Uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. Uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. Uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ürününün etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Patlıcan(sera) kurşuni küf: Uygulamaya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.Uygulamalar 10 gün arayla yapılmalıdır.Uygulama iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Milis 30 SC, Alüminyum içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılamaz

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 250 ml * 30 Adet
  • 400 ml * 20 Adet
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor