Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

ALPAC 100 EC

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: 100 g/L Alpha- cypermethrin
Formülasyon Şekli: Emülsiyon Konsantre (EC)
Kimyasal Grubu: 3 A
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

 

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı       Zararlı Organizma Adı                                    Uygulama Dozu       

Son Uygulama ile Hasat

Arasındaki Süre

*Pamuk Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 200 ml/da. Larva 14 gün
Mısır Mısır Koçan Kurdu Sesamia nonagroides 40 ml/da, Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır(15 gün ara ile 3 ilaçlama).

14 gün

Mısır Kurdu Ostrinia nubilalis 40 ml/da, Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır(15 gün ara ile 3 ilaçlama).
Elma Elma İç Kurdu Cydia pomonella 20 ml/ 100 l. su, Larva

14 gün

Elma ağ Kurdu Hyponomeuta malinellus 15 ml/100 l. su, Larva
Hububat Süne Eurygaster integriceps 15 ml/da. 1-3 ve 4-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin

14 gün

Hortumlu Böcek Pachytychius hordei 15 ml/da.
Kımıl Aelia rostrata 45 ml/da ; kışlamış ergin, 2-5 dönem nimf ve yeni nesil ergin
Şeker Pancarı Kalkan Böceği Cassida spp. 15-20 ml / da

14gün

Yaprak Piresi Chaetocnema spp. 15-20 ml/da
Yaprak Pireleri Cleonus spp. 40-50 ml/da
Zeytin Zeytin Sineği Bactrocera oleae 25 ml/100 l. su 14 gün
Zeytin Karakoşnili Saissetia oleae 50 ml/100 L su
Domates Yeşil Kurt Helicoverpa armigera 50 ml/da 14 gün
**Bağ Maymuncuk Otiorrynchus spp 30 ml/100 l. su 7 gün
Fındık Fındık kurdu Curculio nucum 40 ml/da 14 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma içkurdu: Elma içkurdu’ na yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine girmeden önce öldürmektir.

Elma ağkurdu: Bahçeyi temsil edecek 100 yaprak buketinde epidermis içine girmiş veya ağ örmüş 4 larva kümesi varsa uygulama yapılır.

Pamuk yeşilkurt: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Mısır kurdu ve Mısır koçankurdu: karşı ilk yumurta tesbit edildiğinde uygulama yapılır. İlk uygulamayı takiben 15 gün ara ile 2 uygulama daha yapılır.

Fındık kurduna karşı meyvelerin mercimek iriliğine geldiği dönemde yapılan kontrollerde 10 ocakta 2'den fazla fındık kurdu görülmesi durumunda uygulama yapılır.

Domateste yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50- 100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5 'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Hububat hortumluböceği: Topraktan çıkıştan 10 gün sonra (Sapa kalkma dönemi) uygulama yapılır.

Hububatda Süne: Süne tarlalara indikten sonra tarlalarda bazı sayımlar ve değerlendirmeler yapılır. Bunun sonucunda kimyasal mücadeleye karar verilir.

Hububatda Kımıl: Kımıl mücadelesi esas olarak kışlanmış erginlere karşı yapılır. Kışlanmış ergine karşı mücadele yapılmadığı durumlarda, nimf ve yeni nesil erginler için 5 dekarlık tarlada ¼ m2 'lik çevçevelerle en az 10 sayım yapılarak, m2 'de  ortalama 10 adet ikinci-beşinci dönem nifm veya yeni nesil ergin bulunan alanlarda vakit geçirilmeden uygulama yapılmalıdır.

Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan Zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Zeytin karakoşnili: Yumurtaların % 50'sinin açıldığı devrede birinci, % 90'nının açıldığı devrede ise ikinci ilaçlama yapılır.

Bağda mayuncuk: Erken ilkbaharda, zararlının çıkış döneminde zararlı ile bulaşık olduğu bilinen bağlara haftanın iki günü gidilerek, bağın dört köşesinden ve bir de ortasından olmak üzere beş yerinden seçilen toplam 25 asmanın 10' unda zararlı veya zararı saptanırsa kimyasal mücadele önerilir.

Şeker pancarında Kalkan böceği: Nisan ayı ortasından itibaren bitki yaprakları kontrol edilir. Ergin ve/veya larvalar görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır.

Şeker pancarında yaprak pireleri: Bitki başına en az 5 ergin görüldüğü zaman ilaçlama yapılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Yüksek alkali özellik gösterenler hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karışabilir.  Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım testinin yapılması tavsiye edilir.  

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 ml * 50 Adet
  • 250 ml * 40 Adet
  • 1L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor