Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

TOP-COPP 5 E

Ürün Grubu: Fungisit
Aktif Madde: 583 g/L yağ ve rosin asitlerinin bakır tuzları
Formülasyon Şekli: Suda eriyebilen sıvı bakır
Kimyasal Grubu: M1
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı

Zararlı Organizma Adı

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

*Bağ

 Mildiyö

(Plasmopara viticola)

200 ml/100 L su

7 gün

Ölü Kol

(Phomopsis viticola)

Yalnızca yaz uygulaması yapılır.

200 ml/100 L su

7 gün

 

 

 

Domates

Erken Yaprak Yanıklığı

(Alernaria solani)

200 ml/da

 

7 gün

Mildiyö

(Phytophtora infestans)

200 ml/da

7 gün

Bakteriyel Benek Hastalığı

(Pseudomonas syringae pv. tomato)

200 ml/da

 

7 gün

Zeytin

Halkalı Leke Hastalığı

(Spilocaea oleagina)

350 ml/100 L su

 

7 gün

Kayısı

Yaprak Delen (Çil hastalığı)

(Wilsonomyces carpophilus)

 

500 ml/100 L su (Dormant dönem)

250 ml/100 L su

 (Normal dönem)

 

 

7 gün

Turunçgil

Kahverengi Leke Hastalığı

(Alternaria alternata f.sp.citri)

300 ml/100 L su

 

7 gün

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağda Mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalarda 1. ilacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meterolojik faktörler göz önüne alınarak 10-15 gün ara ile ilaçlama yapılır.

Bağ’da Ölükol: Yaz Uygulaması:

1. Uygulama sürgünler 2-3 cm olduğunda,

2. Uygulama sürgünler 8-10 cm olduğunda,

3. Uygulama sürgünler 25-30 cm' yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Domateste Erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Domates bakteriyel benek hastalığı: Domateste bakteriyel benek ile mücadele yeşil aksam uygulaması şeklinde yürütülür. Yeşil aksam uygulamaları, fidelikte veye tarlada hastalık belirtileri görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde haftada bir, tarlada ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama şeklinde yapılmalıdır. Seralarda uygulama sayısı artabilir.

Zeytinde Halkalı leke hastalığı:

Marmara bölgesinde: 1.Uygulama: Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce. 2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra.

Ege bölgesinde: 1. Uygulama İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce. 2. Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

Akdeniz Bölgesi:  1.Uygulama: Hasattan sonra, 2.Uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

Kayısıda Yaprak delen: 1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden sonra. 2. Uygulama: İlkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde). 3. Uygulama: Meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken yapılmalıdır.

Turunçgilde Kahve rengi leke: Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması amacıyla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

 Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir. Şelatlı veya sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılmamalıdır.

 

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 1 L * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor