Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

HYPNOSE 05 SG

Ürün Grubu: İnsektisit
Aktif Madde: % 5 Emamectin benzoate
Formülasyon Şekli: Suda Çözünebilir Granül (SG)
Kimyasal Grubu: 6
Etki Şekli: Kontak Etkilidir.

KULLANILCAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

 

Bitki Adı       

Zararlı Organizma Adı                                 

Uygulama Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Biber

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30g/100 l su

(Larva)

7 gün

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

Biber

(Tarla)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/da

(Larva)

7 gün

Domates

(Sera)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/100 l su

(Larva)

7 gün

Domates

(Tarla)

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/da

(Larva)

7 gün

*Bağ

Bağda salkım güvesi

(Lobesia botrana)

25 g/100 l su

(Larva)

7 gün

Bağ tripsleri(Robiothrips vitis, Mycterothrips albidicornis, Mycterothrips tschirkunae ve Thrips tabaci)

50 g/100 l su

(Ergin-Larva)

14 gün

Patlıcan

(Sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 l su (Larva)

7 gün

 

Pamuk

 

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

40 g/da

(Larva)

21 gün

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

35 g/da

7 gün

Hıyar

(sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 l su (Larva)

7 gün

Kornişon (sera)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 l su (Larva)

7 gün

Karanfil

(Kesme Karanfil)

(Süs bitkisi)

Pamuk yaprakkurdu

(Spodoptera littoralis)

30 g/100 l su (Larva)

 

-----

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

30 g/100 l su (Larva)

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

40 g/100 l su (Larva)

7 gün

Zeytin

Zeytin fidantırtılı

(Palpita unionalis)

30 g/100 l su

(Larva)

14 gün

Nar

Harnup güvesi

(Ectomyelois ceratoniae)

30 g/100 l su

(Larva)

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Biber(tarla-sera), Patlıcan(sera), Hıyar(sera) ve Kornişon(sera), pamuk  yaprakkurduna karşı köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir. Uygulama larvalar dağılmadan yapıldığında sonuç daha iyi olacağından uygulama zamanına özen gösterilmelidir.

Domates(tarla-sera), Biber(sera) yeşilkurta karşı tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Bağ salkım güvesine karşı salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit  uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklık toplamı 1. dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15°C ve üzeri olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etikili sıcaklık toplamı 2. dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-dereceye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkış görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her dölde bir uygulama yapılır.

Bağda bağ tripslerine karşı ilkbaharda gözler uyanmaya başlayıp, ilk yapraklar görüldüğünde zararlının popülasyon yoğunluğu en az 2-3 trips ergin veya larva/yaprakçık olarak saptandığında uygulama yapılmalıdır. Asmanın yeşil aksamının tümüne uygulama yapılmasına özen gösterilmelidir. Bir uygulama yeterlidir.

Pamukta pamuk yaprakkurduna karşı 10-15 adımda bir bitki olmak üzere toplam 25 bitkinin yaprak, tarak, çiçek ve kozaları kontrol edilir. Bitki başına 0.5 larva veya 25 bitkide 2 yumurta paketi veya 2 yeni açılmış yumurta paketleri görüldüğünde uygulama karar verilir.

Pamukta yeşilkurta karşı rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek Yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m'lik sıra uzunluğunda oralama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir.

Karanfilde pamuk yaprakkurduna ve yeşilkurda karşı üç metre uzunluğundaki bir sırada 5-6 adet larva bulunduğunda mücadeleye geçilmelidir. Uygulamadan iyi bir sonuç alabilmek için, 1-3. dönem larvalara karşı yapılmalıdır. İleri dönem larvalara karşı yapılan uygulamadan yeterli sonuç beklenmez.

Elma içkurdu: Elma içkurdu'na yapılacak uygulamalar tahmin ve erken uyarı sistemine göre yönlendirilmelidir. Elma içkurdu mücadelesinde hedef, her döle ait larva çıkışı süresince ağaçları ilaçlı bulundurarak yumurtadan çıkan larvaları meyve içine görmeden önce öldürmektedir.

Zeytin fidantırtılına karşı: Birinci ve ikinci dönem larvaların çoğunlukla olduğu ve popülasyon oluştuktan sonra uygulamaya başlanır.

Nar Harnup güvesi: Haziran sonu temmuz başında meyveler yaklaşık 3-5 cm çapına geldiğinde, bulaşıklık oranı da % 5’in üzerinde ise bitki koruma ürününün etki süresine bağlı olarak 14 gün ara ile 2-3 uyguama yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışabilirlik testlerinin yapılması gerekir.

 

Ürün Ambalajı
Ambalaj Seçenekleri
  • 100 g * 40 Adet
  • 400 g*24 Adet
  • 1 Kg * 20 Adet

Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor