Ürünler ve Ürün Grupları

Ürün Grupları

CAMARO

Ürün Grubu: Herbisit
Aktif Madde: 571 g/L Metamitron + 71 g/L Quinmerac
Formülasyon Şekli: Süspansiyon Konsantre (SC)

Bitki Adı

Kontrol ettiği yabancı otlar

Kullanım dozu ve zamanı

 

 

 

Şekerpancarı

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Şeytan elması (Datura stramonium)

Yavşan otu (Veronica sp.)

Yapışkan otu (Galium aparine)

Hakiki papatya (Matricaria chamomilla)

Kırmızı çiçekli ballıbaba (Lamium purpureum)

Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

 

 

350 ml/da

Ekim öncesi

Kırmızı köklü tilkikuyruğu (Amaranthus retroflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Yapışkan otu (Galium aparine)

Ballıbaba (Lamium purpureum)

350 ml/da (Çıkış öncesi)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

CAMARO adlı bitki koruma ürünü şekerpancarında yabancı otlara karşı ekim öncesi ve çıkış öncesi olarak uygulanabilmektedir.

Ekim öncesi: Şeker pancarı ekimi için hazırlanmış toprağa ekimden hemen önce herbisit uygulanır ve uygun bir toprak işleme aletiyle toprağa karıştırılır. Daha sonra şeker pancarı ekimi yapılır.

Çıkış öncesi: Herbisit, şeker pancarı ekiminden sonra, şekerpancarı ve yabancı otlar çıkmadan önce toprağa uygulanır.

CAMARO uygulanan toprak yüzeyi kuru ise toprağın nemlendirilmesi sağlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Herhangi bir bitki koruma ürünü ile karıştırılmasına gerek yoktur. Eğer bir karışım yapılacaksa ayrı bir kapta ön karışım denemesi yapılmalıdır. Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir.

 


Herhangi bir zehirlenme belirtisi durumunda 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayınız.

UYARI : İlacı kullanmadan önce ambalajı üzerindeki etiket bilgilerini dikkatlice okuyunuz, tavsiyelere uyunuz. Yalnızca ambalaj etiketindeki bilgiler esas alınmalıdır.
Yükleniyor